Køge Kommune oplyser, at de helt spritnye vandprøver fra Søndre Strand er så fine, at der nu atter kan bades fra stranden!

Resultatet af en badevandsprøve kan ses 2-3 dage efter, at vandprøven er udtaget. Hvis det på baggrund af prøven vurderes, at badevandet ikke er egnet til at bade i, vil det blive offentliggjort med skilte på badestedet, i dagspressen og på www.koege.dk.

Se selv sæsonens badevandsresultater samt de 3 foregående års resultater for alle kommunens badesteder lige her.

Køge Kommune giver også en række gode baderåd på sin hjemmeside – de gengives her:

Kraftige regnskyl

Bad ikke de første 4-5 dage efter kraftige regnskyl, da der kan forekomme overløb fra spildevandssystemet og dermed E.coli bakterier i badevandet.

Uklart vand

Bad ikke, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.

Alger

Bad ikke i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive på vandet. Du kan læse mere om badevand og alger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Småbørn

Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden.

Husdyr

Lad ikke husdyr drikke af og bade i vand, der er grønt af alger eller kraftige skumdannelser.

Hvis du alligevel bader, bør du vaske dig grundigt efterfølgende.

Foto ABW