Lige nu er der et ophold i regnen, men fredag ventes den at komme igen. Samtidig er der usikkerhed omkring, hvor meget, det vil blæse. Hvis vinden bliver stærk, kan det betyde en forhøjet vandstand i Køge Bugt på op omkring 130 cm.

Selv om der fortsat er usikkerhed om den reelle risiko, vil Køge Kommunes folk i Vej, Park og Byrum rulle en 60 cm stor watertube ud på Havstokken torsdag morgen. Beslutningen er truffet i god tid, fordi det tager en del timer at få en watertube på plads.

Deres vandløb ser stadig ud til at kunne klare det kommende regnvand.
De ved dog, at grundvandet står meget højt flere steder. Det kan give lokale udfordringer – så man skal særligt som husejer være opmærksom.

Køge Kommune følger sammen med beredskabet og KLAR Forsyning situationen nøje – de har naturligvis en skærpet opmærksomhed på områderne omkring Snogebækken, Tangmosebækken og Køge Å. Der kan også fortsat være vand på veje og stier, så kør forsigtigt. Husk: Det er dit ansvar at sikrer din egen ejdomdom – beredskabet står for større indsatser på veje og offentlige områder.

Læs her.

Foto ABW