Voldsom regn og blæst betyder forhøjet vandstand og oversvømmelser flere steder. Følg med i situationen her. Torsdag 4. januar kl. 11.55.

Der er stadig vand flere steder på både veje og private matrikler rundt om i kommunen. For vejene gælder det eksempelvis ved Søsvinget og på Marksvinget ved Boholtecenteret i Hastrup, på Holmebækvej i Herfølge og på Hestehavevej ved Gl Skolevej i Ejby – samt i området omkring Tangmosebækken i Køge, hvor vandet kun langsomt trænger væk.

Både Ellebækken og Tangmosebækken er fyldt op, så der kan ikke pumpes yderligere vand væk nu.

Heldigvis er vandstanden dalene, selvom det nogle steder går langsomt.

På områder, hvor der ligger meget vand, skal man være ekstra opmærksom i sin færden, da vejene kan blive meget glatte. Når vandet er væk, vil der blive både ryddet og saltet – men så længe, der ligger vand, nytter det ikke. Foreløbig er der afspærringer på Holmebækvej og Hestehavevej, men også på Marksvinget og Søsvinget kan det blive relevant at spærre af – så hold øje med skiltningen og pas på jer selv og hinanden derude

Torsdag 4. januar kl. 8.45: Sne- og Isglatte veje
Vi er som ventet vågnet op til sne- og isglatte veje – så pas på jer selv og hinanden og kør forsigtigt. Vores kollegaer i Vej, Park og Byrum har været i gang hele natten med at rydde og salte i hele kommunen, men det fyger stadig mange steder, så særligt på landet kan der ligger meget sne på vejene. Forventningen er, at vi skal om på den anden side af middag, før der kan ryddes, da det står til at blæse det meste af formiddagen. Som det ser ud lige nu, er der ikke veje, der er blevet lukket, men på især de mindre veje på landet kan det være svært fremkommeligt. Så hvis du skal ud at køre, så tag afsted i god tid og kør forsigtigt.

Foto ABW