Den tilkaldte reparatør kunne konstatere, at der var sket skader på både elevator og skakt. Der var ingen personer i elevatoren under hændelsen, og ingen er kommet til skade.

Elevatoren skal nu undersøges nærmere for, hvordan fejlen er opstået. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har Sjællands Universitetshospital besluttet, at alle elevatorer i den nye sengebygning skal have et ekstra sikkerhedstjek. Mens de undersøger elevatorerne, vil det påvirke hospitalets patientaktivitet, og pårørende vil blive bedt om at benytte trapperne.

Der er udarbejdet en plan for at sikre patientsikkerheden, og medarbejderne og de øvrige sygehuse i regionen bliver løbende holdt orienteret om situationen.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Roskilde