Nystartede virksomheder angiver oftere ikke deres moms til tiden sammenlignet med øvrige virksomheder. Det kan i sidste ende koste de nystartede virksomheder unødige afgifter og i værste tilfælde betyde, at virksomheden bliver lukket. Skattestyrelsen står klar med hjælp og opfordrer nystartede virksomheder til at indføre gode vaner fra start.

Foto ABWI Danmark er der omkring 150.000 virksomheder, der skal angive moms fire gange om året. Heraf er omkring 60.000 virksomheder nystartede med under to år på bagen. Virksomhederne skal næste gang angive moms den 1. september 2022 for 2. kvartal 2022.

Antallet af virksomheder, der angiver moms rettidigt, svinger fra kvartal til kvartal, men generelt viser Skattestyrelsens tal, at en ud af fem momsangivelser fra nystartede virksomheder ikke bliver angivet til tiden. Det er flere end for øvrige virksomheder. For virksomheder, der er ældre end to år, som angiver momsen kvartalsvis, bliver en ud af syv momsangivelser ikke afleveret til tiden.

– Der er rigtig mange ting at se til og være opmærksom på, når man starter virksomhed. Det gælder også i forhold til moms og skat. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhedsejer får indført gode vaner og rutiner fra start. Det kan koste virksomhederne unødige afgifter ikke at være opmærksom på momsfrister. Og i yderste konsekvens kan vi lukke virksomheder, der ikke får angivet moms, siger Thomas Hjortenberg, der er erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen, og fortsætter:

– Vi ved, at de nystartede virksomheder ofte ikke får bogført løbende. Derfor kan det være en udfordring for dem, når momsfristen nærmer sig, og tallene skal gøres op. Vi råder derfor de nystartede virksomheder til at bogføre løbende og gemme deres bilag. Men også at få styr på hvad, der kan trækkes fra og hvad, der ikke kan trækkes fra. Det er råd, der kan gøre det lettere at få angivet momsen til tiden.

Skattestyrelsen er klar med hjælp
Skattestyrelsen tilbyder en række initiativer, der skal støtte nye virksomheder med at komme godt fra start. Det er i form af fx webinarer, videoguides og fysiske informationsmøder. Virksomhederne får her bl.a. brancherelevante råd til det at starte virksomhed samt viden om gældende regler og pligter om fx moms, bogføring, oplysningsskemaer og forskudsopgørelse.

– I Skattestyrelsen er vi interesserede i at nystartede virksomheder kommer godt i gang. Det er vores erfaring, at virksomheder, der har benyttet sig af vores tilbud, har bedre styr på de områder, hvor der oftest begås fejl og derfor er bedre rustet til at undgå dem, siger Thomas Hjortenberg.

Skattestyrelsens tilbud om hjælp til virksomheder stopper ikke efter informationsmøderne. Virksomhederne kan få online hjælp af Skattestyrelsen, når den løbende bogføring skal laves.

– Vi har udviklet Bogføringsguiden, der er målrettet nystartede og mindre virksomheder. Den anbefaler jeg, man bruger, hvis man er i tvivl om, hvordan noget skal bogføres. I guiden kan virksomhederne via få klik få hjælp til, hvordan konkrete bilag skal bogføres. Det er også i Bogføringsguiden, man får hjælp til, om en udgift kan trækkes fra eller ej, forklarer Thomas Hjortenberg.

Bogføringsguiden findes på skat.dk/bogføringsguide

I alt skal omkring 450.000 virksomheder angive moms den 1. september 2022. De fordeler sig på omkring 300.000 virksomheder, der angiver moms halvårligt og 150.000 virksomheder, der angiver kvartalsvis. Angiver virksomhederne ikke til tiden – uanset om de har noget at angive eller ej – vil Skattestyrelsen fastsætte momsen ud fra et skøn. Det koster en afgift på 800 kr. Hvis virksomheden gentagne gange får fastsat momsen, kan Skattestyrelsen fratage virksomheden dens momsregistrering og dermed lukke virksomheden.

Kilde.