Det har i flere år været et lovkrav, at alle virksomheder skal sortere genanvendelige materialer til genanven­delse. Dette skærpes yderligere fra 1. januar 2023

Vi skal alle sortere og genanvende mest muligt af vores affald for at begrænse klimabelastningen, og for at bevare og passe bedst muligt på vores fælles ressourcer.

I Danmark vælger virksomheder selv, hvilken indsamler de vil bruge til at få affaldet sendt til behandling og genanvendelse. Med baggrund i denne kampagne, tilbyder indsamlere, sammen med dig, at gennemgå sorteringen, og på den måde opnå mulige forbedringer.

Køge Kommune har derfor udsendt et brev og en folder hvor du kan læse mere.

De kan også hentes lige her.

Foto ABW

Kilde.