Størstedelen af de biler, der kører på de danske veje er benzin- eller dieselbiler. Hver gang vi kører, bruger bilen brændstof. Det ved vi godt. Men måske ved du ikke, at du kan brænde unødige hundredkronesedler af på vejen ved for eksempel at køre med for lidt luft i dækkene eller i for lavt gear.

Foto: ABW

Der kan være mange penge at spare ved at lave små ændringer i dine vaner, bilens udstyr, og den måde du kører på. Det hele handler om at få bilen til at køre længere på literen, eller i hvert fald at undgå at den kører kortere. Jo længere brændstoffet kan række, jo bedre.

Kører du elbil, kan du også justere i din kørsel og dine ladevaner, så hver opladning kan række længere.

Sparer du på energi og brændstof på vejen, gavner det ikke kun din privatøkonomi, du bidrager samtidig til at sikre, at der er en bedre chance for, at der er energi nok til alle i vintermånederne. Og bruger du mindre brændstof og udleder mindre CO2, gør du også noget godt for klimaet.

1.200 kr. for 1.000 km
I gennemsnit koster det cirka 1.200 kr. i brændstof at køre 1.000 km i en konventionel bil. Det nøjagtige beløb afhænger selvfølgelig af, hvilken bil du kører i, samt hvordan du generelt kører.

Udregning af beløb
Bemærk, at udregningerne i Vejdirektoratets spareråd på denne side baserer sig på prisniveauet i oktober 2022, da rådene blev lanceret.

Gode råd
Det er faktisk slet ikke så svært at spare, når du kører bil. Her er en række simple råd til, hvordan du undgår at bruge mere brændstof end højst nødvendigt.

Kør jævnt
Bremser og accelererer du hyppigt, kan det koste dig 2.800 kr. om året.

Ved jævn kørsel uden hyppige pludselige opbremsninger og efterfølgende acceleration kan du spare op mod 15 procent af brændstofforbruget i forhold til en normal kørestil. 15 procents besparelse kan med dagens benzinpriser betyde, at du kan spare op mod 200 kr. pr. 1.000 km.

Kører du normalt mere aggressivt, det vil sige, har du en kørestil præget af hurtige accelerationer og høje omdrejninger, kan du spare endnu mere.

Hvis du gerne vil køre mere økonomisk og få brændstoffet til at række længere, skal du læse trafikken og køre derefter, så det er muligt at holde en jævn hastighed. Dette gælder også for elbiler.

Kom op i gear
Kører du i for lavt gear, kan det koste dig over 3.800 kr. om året.

Kørsel i lavt gear koster ekstra brændstof, da motoren bruger mere brændstof ved høje omdrejninger. Et gear for lavt koster cirka 20 procent mere brændstof og to gear for lavt koster cirka 35 procent ekstra på brændstofkontoen. Kører du i et for lavt gear, kan det koste dig mellem op til 250 kr. ekstra pr. 1.000 km, end hvis du kører i det korrekte gear.

Det er mest økonomisk at køre i så højt et gear som muligt uden at sejtrække motoren. Gearskift er grønnest ved cirka 2.000 omdrejninger i minuttet med dieselmotor og ved cirka 2.500 omdrejninger i minuttet med benzinmotor.

Sænk farten på motorvejen
Kører du 130 frem for 110 på motorvejen, kan det koste dig 250 kr. ekstra pr. 1000 km.

Vindmodstanden er den største brændstofsluger ved kørsel på landevej eller motorvej. Brændstofforbruget er nogenlunde konstant fra 60 km/t og op til 100 km/t. Herefter stiger det med cirka 1 procent pr. km/t, som hastigheden forøges med.

Sætter du hastigheden ned fra 130 km/t til 110 km/t, betyder det en besparelse på brændstofforbruget på cirka 20 procent. Det vil sige en besparelse på cirka 250 kr. pr. 1.000 kørte kilometer ved dagens brændstofpriser.

Det samme gør sig gældende for elbiler – her kan du spare i omegnen af 100 kr. pr. 1000 kørte kilometer, hvis du sænker farten fra 130 km/t til 110 km/t.

Spar på strømmen
Fuld knald på AC og sædevarme i bilen kan koste dig 2.800 kr. om året.

Brug af aircondition og klimaanlæg, sædevarme og el-tråde i ruder og spejle kan anses for en bekvemmelighed frem for en nødvendighed i det danske vintervejr. Og har du det hele tændt, bruger du op mod 15 procent mere brændstof, eller hvad der svarer til 200 kr. ekstra pr. 1.000 kørte kilometer. Så hvis du kan klare bilturen uden at have tændt for airconditionen og klimaanlægget, sædevarmen og el-trådene i ruder og spejle, kan du spare op mod 2.800 kr. om året.

Det er selvfølgelig vigtigt, at du er opmærksom på, at du skal kunne se ud ad ruderne for dug og sne. Det er det allervigtigste. Gå aldrig på kompromis med sigtbarheden.

Undgå tomgang
Holder du i tomgang 15 minutter om dagen, kan det koste 1.000 kr. om året.

Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. En moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen, hvis den er i tomgang. Holder du i tomgang 15 minutter om dagen, vil det på et år beløbe sig til i nærheden af 55 liter brændstof, hvis du bruger bilen 220 dage om året. Slukker du i stedet bilen helt, vil du spare i omegnen af 1000 kr. om året.

Biler i tomgang forurener mere, end når de er i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og der bliver ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødningen. Der er derfor også andre gode årsager til at slukke bilen end blot at spare penge.

Tjek dit dæktryk
For lidt luft i dækkene kan koste dig 1.900 kr. om året.

Hvis dit dæktryk er for lavt, vil rullemodstanden øges. Med en 1 bar for lavt dæktryk bruger du op mod 10 procent mere brændstof, og samtidig slider det unødigt på dækket. Et for lavt dæktryk kan derfor nemt koste dig op mod 120 kr. pr. 1.000 km. Det svarer til, at det for en gennemsnitsbil, som årligt kører 15.700 km, kan koste op mod 1.900 kr. ekstra om året at køre med det korrekte dæktryk.

Kører du på el er det også vigtigt, at dækkene har det rigtige dæktryk, så rullemodstanden er så lav som mulig.

Det er muligt at installere dæktryksovervågning i alle biler. Dæktryksovervågning sikrer, at du er opmærksom på, at dækkene har det optimale dæktryk. Alternativt anbefales det, at du tjekker dæktrykket en gang om måneden.

Tjek bilens sporing
Sidder hjulene lidt skævt, koster det hurtigt 750 kr. om året.

At hjulene er perfekt sporede kan reducere både brændstofudgifter og dækslid. Hvis hjulene sidder lidt skævt i forhold til hinanden eller i forhold til bilen, slider det dækkene hurtigere og koster mere brændstof. Undersøgelser viser, at ved en 1 grads ændring af hjulets slipvinkel forøges køretøjets rullemodstand med op til 25 procent, hvormed brændstofforbruget også øges.

Ved regelmæssig vedligeholdelse kan sporingen holdes korrekt, og der kan opnås en årlig reduktion i brændstofforbruget på næsten fire procent. Det betyder, at det i gennemsnit vil koste dig op mod 750 kr. ekstra om året i brændstof, hvis du kører med forkert sporing.

Samtidig vil udgifterne til dæk stige, fordi de hurtigere slides skævt og derfor skal udskiftes oftere. For elbiler gælder det også, at hjulenes sporing har betydning for strømforbruget.

Kør sammen
Når du følges med en makker i bilen i stedet for at køre alene, er der mulighed for at dele udgifterne til benzin eller diesel. Det er en nem og hyggelig måde at spare penge på. Samtidig giver det færre biler på vejene og mindre CO2.

Cirka 90 procent af pendlerture sker i dag med kun én person i bilen. Overflyttes 10 procent af disse til en bil, der i forvejen kører samme tur, svarer det til, at ni procent af den samlede pendlerkørsel fjernes.

For den enkelte pendler betyder det en reduktion i brændstofforbruget på 50 procent, hvis man kører to i stedet for én i bilen og deles om udgifterne til brændstof. For en gennemsnitsbilist svarer det til, at du kan spare cirka 600 kr. pr. 1.000 km, du kører.

Prøv deres samkørselsberegner og se, hvor meget du kan spare både i kroner og øre og i CO2-udledning, når du deler bilturen og udgiften til brændstof.

Lad bilen stå
Hop på cyklen tre gange om ugen og spar 3.600 kr. om året.

Korte ture i bil på under ti kilometer udgør cirka ti procent af alle ture og kan ofte tages på cykel eller til fods. Tager du for eksempel cyklen tre gange om ugen frem og tilbage til købmanden, der ligger fem kilometer væk, i stedet for at tage bilen, kan du spare op mod 300 kr. om måneden i benzin eller diesel.

Ud over de sparende udgifter vil din sundhed også have godt af det.

Oplad når det er billigst
Oplader du elbilen, når strømmen er billigst, kan du spare over 1.200 kr. om året.

Elprisen varierer alt efter udbud og efterspørgsel. El er oftest billig om natten. Det skyldes, at efterspørgslen her er lav, og der er derfor ofte et overskud af el på markedet. Udnytter du dette og oplader udelukkende din elbil om natten eller når den er tilsvarende billig, kan du i gennemsnit spare over 100 kr. pr. måned.

Der kan dog også være perioder i dagtimerne, hvor prisen på strøm er lav. Her er det ofte den vedvarende energi, energi produceret på solceller eller vindmøller, der giver den billige strøm.

Holder du øje med strømprisen, kan du oplade din elbil, når prisen er lavest.

Kilde Vejdirektoratet.