Gældsstyrelsen har fokus på at styrke samarbejdet med de organisationer, der tilbyder gratis hjælp til borgere og virksomheder. Formålet er at give de bedst mulige forudsætninger for at hjælpe borgere og virksomheder med økonomiske udfordringer.

Foto ABW

Der er mulighed for hjælp, hvis ens gæld bliver uoverskuelig. Gældsstyrelsen er dagligt i kontakt med borgere, der har brug for vejledning til, hvordan de bedst muligt kommer af med deres gæld til det offentlige. I de tilfælde, hvor der også er gæld til private kreditorer eller på anden måde brug for mere end Gældsstyrelsens vejledning, kan frivillige økonomi- og gældsrådgivere hjælpe borgere med at skabe overblik over deres økonomi, hvis de har lav indkomst eller et lavt rådighedsbeløb.

”Vi er rigtig glade for vores samarbejde med de frivillige økonomi- og gældsrådgivere. Når de træder til for at hjælpe, er vi tilgængelige og bidrager gerne med vores viden, så vi i fællesskab hjælper borgerne bedst muligt. Derfor har vi også fokus på at styrke vores samarbejde yderligere, så borgerne kan hjælpes bedst muligt,” siger underdirektør i Gældsstyrelsen, Kristian Ryom.

Gældsstyrelsen har blandt andet en særlig telefonlinje med udvidet åbningstid frem til kl. 19 fra mandag til torsdag, som de frivillige rådgivere kan bruge, når de skal have fat på Gældsstyrelsen. Det er nødvendigt, fordi en stor del af den frivillige rådgivning foregår uden for ’normal’ arbejdstid.

Gældsstyrelsen holder webinarer og fysiske møder for økonomi- og gældsrådgiverne om, hvilke muligheder der er, for at få eftergivet gæld til det offentlige. Derudover deler Gældsstyrelsen aktuel viden gennem Vidensfunktionen, der er en forening bestående af 15 medlemsorganisationer, der modtager statslig støtte til at yde frivillig økonomi- og gældsrådgivning.

”Gennem vores samarbejde med Gældsstyrelsen kan vi holde vores frivillige rådgivere opdateret på ny lovgivning og regler. Det er vigtigt, for med de nye regler for inddrivelse vil langt flere borgere end tidligere blive trukket i deres indkomst, samtidig med at der er bedre muligheder for eftergivelse af den gæld, som nogle borgere aldrig får mulighed for at afvikle. Det er den gruppe af borgere, der ofte opsøger vores tilbud”, siger formand for Vidensfunktionen, June Crondahl

Virksomheder med gæld til det offentlige kan også få hjælp. Fx gennem Early Warning, der uvildigt og gratis hjælper virksomheder med at forstå deres økonomiske situation og finde potentielle handlemuligheder. Virksomheder, der får skatter og afgifter sendt til inddrivelse, bliver orienteret om muligheden for at søge vejledning hos Early Warning, der har konsulenter siddende i de regionale erhvervshuse over hele landet.

Gældsstyrelsen arbejder på at styrke samarbejdet med konsulenterne fra Early Warning og deltager på fælles møder for at bidrage med viden om inddrivelsen af virksomhedsgæld, ligesom Gældsstyrelsen også tager nyttig viden med retur.

”I Early Warning sætter vi meget stor pris på den tætte dialog med Gældsstyrelsen, og vi kan se, at der kommer langt flere virksomheder og søger hjælp hos os, når de får et varslingsbrev om, at de skal betale deres gæld. Sammen finder vi løsninger til gavn for virksomheder i modgang og sørger for, at mange virksomhedsejere kommer godt videre, både når virksomheden overlever, og når den må lukke,” siger Morten Møller, National projektleder i Early Warning.

I forbindelse med den politiske aftale på gældsområdet fra juni 2022 blev der afsat 20 mio. kr. årligt til at styrke den uvildige og gratis økonomi- og gældsrådgivning, der ydes lokalt af frivillige organisationer.

Læs her.