Alle vogne kører i normal drift fra mandag den 15. januar. Det betyder, at de husstande der har ordinær tømmedag i denne uge og fremover, vil få tømt deres beholdere som normalt. Husk at det fortsat er vigtigt, at du holder adgangsvejen fri for sne og is – også bræmmen mellem dit fortov og vejen.

Vej Park og Byrum indsamler ekstra sække fra og med tirsdag den 16. januar hos de husstande, der havde ordinær tømmedag for den 4-delte beholder torsdag og fredag i uge 1 eller i løbet af hele uge 2. Opsamlingsruterne for sække starter tirsdag den 16. januar kl. 07 i Ll. Skensved og Ejby. Derefter indsamles i de øvrige områder, dvs. husstande indenfor eller tæt på Køge Byzone.

Der indsamles kun sække i de områder, som er blevet forbigået på de ordinære tømmedage for den 4-delte beholder torsdag og fredag i uge 1 eller i løbet af hele uge 2. Husstande med ekstra affald i andre områder kan som altid benytte sig af genbrugspladsen i hhv. Køge og Bjæverskov.

Kilde.

Foto ABW