KVÆK, KVÆK, KVÆÆK – Nu har alle mulighed for at søge støtte fra vandhulspuljen 2023.

Du kan nu søge tilskud til at anlægge en ny eller oprense en eksisterende sø på din ejendom. Udover at øge idylfaktoren i din have betydeligt, så gør du også vores beskyttede arter en kæmpe tjeneste. Søer er nemlig med til at passe bedre på truede padde-arter, såsom springfrøen – og den store vandsalamander.

Alle med interesse kan ansøge om at anlægge en sø på minimum 100 m2 – eller oprense en allerede eksisterende sø, som trænger til det. Hvis det lyder som noget for dig, kan du allerede i dag skrive til naturteamet, Køge Kommune, på natur@koege.dk med en beskrivelse af dine sø-planer og dermed få muligheden for et tilskud til projektet på op til 20.000 kr.

Så snart de hører fra dig, fremsender de et ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2023 og alle ansøgere hører fra naturteamet snarest efter fristens udløb. Du er også velkommen til at kontakte naturteamet, hvis du har brug for hjælp til placering eller design af vandhullet.

Natur og Landbrug

Torvet 1, 4600 Køge
Telefontider og åbningstider
Mandag – onsdag 09:00-14:00
Torsdag 12:00-18:00
Foto ABW

Kilde.