Der dukker stadig nye stoffer op i Danmark, og stoffernes styrke varierer. Det gør det både farligt og uforudsigeligt at bruge dem, viser ny rapport.

Foto ABW

Brug af illegale stoffer giver stor risiko for forgiftning og overdosis, da stofferne på det danske marked varierer meget i renhed og styrke, og flere stoffer er blevet stærkere. Det viser rapporten ”Narkotikasituationen i Danmark – delrapport 5”, som samler resultater af overvågningen af koncentration og indhold i de illegale stoffer i Danmark.

At stofferne har en høj renhed betyder, at stoffet er stærkere, og risikoen for forgiftning dermed stiger. Og når styrken samtidig varierer kan det øge risikoen for overdosering, da brugeren ikke kan vide, hvor stærkt stoffet er.

For eksempel har renheden i kokain ligget på et historisk højt niveau de seneste 5 år og er igen steget. I 2021 var den gennemsnitlige renhed på 67 procent, sammenlignet med 57 procent i 2020. Også styrken i cannabis er steget de seneste år og ligger nu på et højt men stabilt niveau. Koncentrationen af THC, som er det aktive stof i cannabis, var i gennemsnit på 30 procent i 2021.

”Illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og når stofferne bliver stærkere, og der er så stor variation i styrken i de stoffer der indtages, øger det risikoen for overdosering. Det er et uforudsigeligt stofmarked der ude, og risikoen for at blive forgiftet eller i værste fald dø af stofferne, er der,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kari Grasaasen.

Nye stoffer dukker fortsat op
Det er ikke kun de ”kendte” misbrugsstoffer, der bliver undersøgt og analyseret. Nye psykoaktive stoffer, såkaldte NPS, dukker løbende op, om end de udgør en meget lille del af det samlede stofmarked i Danmark.

De nye NPS-stoffer bliver løbende risikovurderet. I perioden januar 2021 til juni 2022 skete dette for 28 nye stoffer, som herefter er blevet reguleret på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

”De nye psykoaktive stoffer er ofte mindst lige så farlige som de mere kendte stoffer, og derfor er det vigtigt, at vi følger de nye stoffer og håndterer dem. Blandt andet ser vi løbende i disse år såkaldte syntetiske cannabinoider og nye syntetiske opioider, der ofte er meget stærke og potente.” siger Kari Grasaasen og tilføjer:

”Vi kan aldrig helt forhindre, at de illegale stoffer kommer ind i landet, og at nogle misbruger dem. Men ved at risikovurdere og regulere stofferne, kan vi minimere omfanget af misbruget”, siger Kari Grasaasen.

Overvågningen af kvaliteten af stofferne i Danmark er et samarbejdsprojekt mellem Rigspolitiet, Toldstyrelsen, de tre retskemiske afdelinger på de tre retsmedicinske institutter og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på vores stofsite

Narkotikasituationen i Danmark – delrapport 5

Sundhedsstyrelsens rapport udkommer samme dag som det europæiske narkotikaovervågningscenter udkommer med deres årsrapport om Narkotikasituationen i Europa.

EMCDDAs pressemeddelelse og rapport

Kilde.