EUC Sjælland oplever stigende interesse for at blive struktør. Der er en fordobling af elever, der er startet på uddannelsen dette halvår i forhold til de sidste fem år. Faget byder på mange muligheder, og branchen skriger på arbejdskraft

Flere vil være struktører – det er det billede der tegner sig, når man kigger på antal påbegyndte elever inden for faget på EUC Sjælland. Det er det største antal de seneste fem år, viser statistikker fra EUC Sjælland.

Den tendens glæder uddannelseschef Ole Holm for EUD uddannelserne på EUC Sjælland:

“Det er resultatet af en stærk indsats gennem en årrække fra vores medarbejderes side, der er dygtige til at rekruttere fra grundforløbsuddannelsen. På samme tid har virksomhederne i regionen været gode til at skabe synlighed og interesse for deres fag. Sidst men ikke mindst er det et udtryk for et vellykket samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, så alt i alt er det er en bred indsats på alle fronter.”

Der er i Danmark lige nu en stor mangel på faglært arbejdskraft og især struktørfaget mangler rigtigt mange hænder.

“Vi er en skole, der har en opgave at uddanne faglærte til brancherne, hvor der er et behov. Struktører er nødvendige på næsten alle byggeprojekter i Danmark. De er med til at lave fundamenter, broer, tuneller, vejanlæg, al infrastruktur og ikke mindst at håndtere store opgaver i forbindelse med alle de klimaforandringer, vi oplever nationalt og internationalt,” slutter Ole Holm.

God løn og måske en iværksætter i maven?
Uddannelsen som struktør tager cirka fire et halvt år, hvoraf størstedelen af tiden er en vekselvirkning mellem praktik og skoleforløb. Det betyder at fra den dag, du får en læreplads, så får du løn.

“Der er god løn fra den første dag, du får en uddannelsesaftale, for det er en branche, der betaler godt. Og med et svendebrev i hånden er du eftertragtet arbejdskraft. Faget er godt lønnet på niveau med godt betalte håndværkere,” fortæller John Hvass uddannelseskonsulent ved Byggeriets Uddannelser.

Har du en iværksætter i maven, så er mulighederne også store:

“Det er nemt at starte op selv, og det kræver ikke de store investeringer at komme i gang med din egen virksomhed. Et svendebrev i den sammenhæng er virkelig godt, for så har du indsigt i alle de opgaver, din virksomhed kan løse i f.eks. den private sektor. Mange private skal i dag have løst opgaver,” siger John Hvass.

Store jobmuligheder både i Danmark og internationalt
Femern Bælt-forbindelsen, der etableres mellem Danmark og Tyskland, er Danmarkshistorien største bygge- og anlægslægsprojekt. Netop her er der allerede, og kommer der til at være en meget stor efterspørgsel på både anlægs- og bygningsstruktører.

” Der er rigtig mange fremtidige arbejdspladser ved Femern-projektet. Der er også et utal af arbejdsopgaver i Europa, så man kan rejse ud i verden. Et svendebrev fra Danmark er nemlig altid godt i udlandet. Og herhjemme er der jobs i hele landet. Så for dem der kan deres fag, og er villig til at give den en skalle, er der uanede muligheder for at få både lærepladser og jobs,” slutter John Hvass.

FAKTABOKS

Hvad er en strukør?
Struktøruddannelsen på EUC Sjælland er en uddannelse med rigtig mange jobmuligheder. Der er to slags struktører. Anlægsstruktører og en bygningsstruktører. Som anlægsstruktør har du mange typer opgaver, det kan være at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, bygger veje og jernbaner eller udføre alt arbejde med etablering af kloak og forsyningsledninger.

Som bygningsstruktør arbejder du med byggeri over jorden. Du bygger broer, tunneler, skoler, fabrikker, havne, boliger og meget mere. Du er med i byggeriets indledende fase, og bygger det man kan sige er bygningens skelet. Du arbejder med beton, træ, stål, glas, jern og plast.

Uddannelsen til struktør tager 3-3½ år og foregår på en erhvervsskole og i praktik på en arbejdsplads.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Adgangskravet er en 9. eller 10. klasse eksamen.

Der er mange dygtige elever i faget bl.a. Simone Olsen og Andreas Creutzberg, der deltog i DM i Skills, der er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, hvor man inden for de forskellige fag dyster om at blive landets bedste. Her vandt de guld. (Pressefoto)