Når virksomheder udbetaler løn, bonus og andre goder til deres medarbejdere, skal de indberettes til Skattestyrelsen. Men kontroller af store selskabers indberetninger af belønninger viser fejl, der siden 2019 har givet skatteregninger på ca. 341 mio. kr. til de ansatte.

Foto ABW

Det burde være glædeligt at få en bonus for veludført arbejde – men hvis arbejdsgiveren ikke oplyser løn eller indeholder skat korrekt til Skattestyrelsen, kan glæden hurtigt blive til ærgrelse.

Sker der en fejl, når arbejdsgiveren indberetter løn, bonus eller andre goder på deres medarbejdere, er det medarbejderens skat, der ikke bliver korrekt, og det kan i værste fald betyde en ekstra skat til den enkelte medarbejder, når fejlen korrigeres.

Skattestyrelsen har opgjort kontroller af store danske koncerners indberetninger til IT-systemet eIndkomst. Det er her, hvor alle arbejdsgivere indberetter løn, goder m.v. blandt andet til brug for medarbejdernes årsopgørelser.

Analysen viser, at der siden 2019 er foretaget godt 18.400 kontroller, hvor der blev fundet fejl, der betød en skatteregning på ca. 341 mio. kr. i alt til de pågældende selskabers ansatte.

– I forbindelse med at vi har set nærmere på dette område, har vi fundet mange fejl i selskabernes indberetninger. Vi ser bl.a. også forskellige måder at belønne medarbejderne på fra selskabernes side f.eks. i form af en bonus, der består af point, som kan indløses til luksusvarer i en onlinebutik. Men værdien af sofaer, luksusure eller andet skal også indberettes og beskattes, og regningen for denne type fejl ender i sidste ende hos medarbejderen, siger fungerende selskabsskattedirektør Kim Tolstrup.

Manglende viden medfører misforståelser og fejl
De selskaber, der er udvalgt til kontrollerne, er blandt landets største koncerner, der har en omsætning på over 500 mio. kr. om året. Selskaber i den størrelse har typisk skatte-eksperter ansat, som dog ikke nødvendigvis har specialistviden om personskat. Derfor kan en intention om en belønning for en veludført opgave i sidste ende gå ud over selskabets ansatte, hvis ikke skatten indberettes korrekt.

– Det kunne tyde på manglende viden og forståelse af området, når vi kan finde fejl i fire ud af fem af de selskaber, hvor vi går indberetningerne af løn og bonusser efter. Derfor håber vi, at vi kan påvirke selskaberne til at opsøge mere viden, så de fremover kan indberette løn, bonus eller andre goder korrekt. For det er da ærgerligt, hvis man uforvarende giver en restskat til de medarbejdere, man egentlig gerne vil belønne, siger Kim Tolstrup.

Skattestyrelsen har generelt en bred informationsindsats om de gældende regler også på dette område. Ud over den almindelige information på skat.dk og den direkte vejledning af selskaber, der f.eks. henvender sig telefonisk, har Skattestyrelsen også en tæt dialog med de store erhvervsorganisationer, der hjælper med at formidle kendskab til reglerne til deres medlemmer. Indberetning af løn, bonus osv. var også på programmet, da Skattestyrelsen var vært for landets 100 største selskaber ved en stor skattekonference i november sidste år.

Faktaboks – kontrol af store selskabers indberetninger i eIndkomst

2019 2020 2021 2022 2023
Antal kontroller 613 695 2117 3039 11.926
Træfprocent selskaber 75% 83,3% 56,8% 74% 81,1%
Reguleringer og provenu er opgjort af afrundede millioner kroner.
Reguleringer 7 48 114 774 360
Provenu (Mio. kr.) 2 17 30 188 104

Kontrollerne er sket blandt selskaber med over 500 mio. kr. i årlig koncernomsætning. Antallet af kontroller angiver både kontroller af selskabers indberetninger og afledte personsager.

Kilde.