Den 1. januar tiltræder Connie Berthelsen som ny professor ved Syddansk Universitet. Samtidig bliver hun nu den 2. professor i klinisk sygepleje ved Sjællands Universitetshospital og i Region Sjælland.

Connie Berthelsen. Pressefoto: Sjællands Universitetshospital.

Som professor og forskningsleder på Medicinsk Afdeling i Køge fortsætter Connie Berthelsen sit arbejde for bedre forløb for den ældre patient med medicinsk multisygdom.

– Det er en kæmpe milepæl for mig, og jeg er helt utrolig glad og stolt, siger Connie Berthelsen, som har arbejdet målrettet på at nå titlen som professor de seneste 10 år – altid med fokus på den ældre medicinske patient og bedre overgange mellem hospital og hjem.

Da Connie Berthelsen fik sin ph.d. i 2013 som 40-årig, satte hun som nyt mål, at hun ville gå efter at blive professor, før hun fyldte 50 år. Den milepæl har hun nu nået som 49-årig.

Nedbringe unødige indlæggelser
Som professor med speciale i den ældre medicinske patient har Connie Berthelsen i forskningsprogrammet The Bridging Care Program fokus på transition (overgang) og overgangsforløb mellem hospital og eget hjem.

Og Connie er især optaget af at nedbringe mange af de unødige indlæggelser hos ældre, som skyldes fx væskemangel, urinvejsinfektioner, forstoppelse og lungebetændelse. Ofte vil de lidelser kunne klares i kommunen, hvis sygdommene bliver diagnosticeret i tide, og patienterne får den rigtige pleje:

– Af de indlagte patienter over 65 år kunne cirka 20 procent undgås, hvis hospital, kommune og praktiserende læger arbejder bedre sammen, vurderer Connie Berthelsen, som bl.a. arbejder på at øge kapaciteten af udskrivningskoordinatorer på afdelingerne, så patienterne kommer trygt hjem til en velforberedt kommune.

Styrke overgangene
– Vi kan klart gøre mere fra hospitalets side med bedre udskrivelser, så vi undgår misforståelser, og sikrer at alt er klart til, kommunen kan tage over. Derfor vil jeg i mit professorat netop styrke overgangene for den ældre patient med medicinsk multisygdom – både mellem afdelinger og mellem hospital og eget hjem. For eksempel ved at styrke dokumentation og kommunikation, fortæller Connie Berthelsen.

Dette vil foregå gennem forsknings- og innovationsprojektet Bridging Safe Elderly Care, der er finansieret af InterReg ØKS, hvor Connie Berthelsen har modtaget 11,7 millioner kroner, sammen med lektor Gitte Bunkenborg fra Holbæk Sygehus, til at gennemføre projektet over tre år.

22 professorer på SUH
Sjællands Universitetshospital har nu fået 22 professorer, og indtil nu kun en enkelt med sygeplejefaglig baggrund med Bibi Hølge-Hazelton, som blev udnævnt som professor for 7 år siden. Med Connie Berthelsen er antallet af professorer i klinisk sygepleje med et slag fordoblet:

– Personligt er jeg enormt glad og stolt over, det endelig lykkes for en sygeplejerske mere at bryde glasloftet. Dette professorat er resultatet af en lang sej kamp for at blive et fuldt universitetshospital, hvor der forskes, på tværs af faggrænser, til gavn for patienter og personale. At det netop bliver Connie, der bliver den næste er ingen overraskelse, for hun er enormt dygtig og ambitiøs, siger professor Bibi Hølge-Hazelton.

Fantastisk med endnu en sygeplejeprofessor!
Også sygeplejefaglig vicedirektør Susanne Friis er begejstret:

– Det er fantastisk, at vi får endnu en professor med en baggrund som sygeplejerske, det er meget velfortjent. Det har stor betydning, at vi får professorater indenfor de mellemlange videregående uddannelser. Udover, at vi får skabt muligheder for at få vigtig ny viden indenfor sygeplejen, så betyder det også meget, at vi har rollemodeller som Connie. Det viser at der er flere karrieremuligheder, og det er muligt at få en forsker- karriere som sygeplejerske.

For Connie Berthelsen er Sjællands Universitetshospital det helt rigtige sted at være, fordi sygehusledelsen virkelig ønsker at styrke den evidensbaserede praksis – også i sygeplejen af patienterne:

– SUH er virkelig et sted i fremdrift, hvor der i kraft af professor Bibi Hølge-Hazelton og vicedirektør Susanne Friis er stort fokus på at styrke den akademiske sygepleje. Det rykker virkelig, at der bliver givet muligheder og midler til, at sygeplejersker kan videreuddanne sig, og jeg tror ikke, der vil gå lige så længe næste gang, før vi igen vil se en professor i klinisk sygepleje, siger Connie Berthelsen.

Tiltrædelsesforelæsning
Connie Berthelsen’s tiltrædelsesforelæsning som professor vil blive afholdt d. 9. februar 2024 kl. 14-16 i Auditoriet på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Kilde Region Sjælland.