Mere end 100 borgere i Region Sjælland er kommet i behandling for leverbetændelse, efter regionen aktivt har kørt en målrettet, særlig indsats for sårbare borgere.

Foto: ABW

Vi møder dem, hvor de er og på deres præmisser. Det er udgangspunktet for en særlig indsats, de medicinske afdelinger på Sjællands Universitetshospital med succes har kørt for at finde og behandle sårbare borgere smittet med hepatitis c i hele Region Sjælland.

Siden starten er cirka 800 borgere testet for virussen på blandt andet rusmiddelcentre, varmestuer, herberger og fængsler. Omkring 100 af borgerne er efterfølgende sat i behandling.

– Har man ubehandlet hepatitis c, risikerer man at få alvorlige komplikationer senere i livet, som vil være behandlingskrævende og forringe livskvaliteten meget. For nogle kan de komplikationer være dødelige. Sygdommen kan skjule sig i mange år, og mange vil derfor ofte først mærke, når det står helt skidt til, siger projektsygeplejerske Christina Holmgreen Egelund.

Testen kræver blot en dråbe blod, som skaffes ved at prikke et lille hul på fingeren. Herefter er der svar i løbet af 15 minutter.

Når en borger får konstateret hepatitis c, er hjælpen hurtig nær. I dag findes der en tabletbehandling, som kan kurere 19 ud af 20 patienter, så længe de indtager nogle tabletter hver dag i 2-3 måneder.

– Det er en effektiv behandling. Ved at finde de smittede borgere, inden de rammes af alvorlige komplikationer, kan vi nå at behandle i tide, siger Christina Holmgreen Egelund.

Udsatte borgere i størst risiko
Hepatitis c forekommer hyppigst blandt sårbare borgere, som har eller tidligere har haft et misbrug. Det hænger blandt andet sammen med, at hepatitis c spreder sig via blod – for eksempel når stofmisbrugere deles om den samme kanyle.

Forskning viser, at sårbare borgere som gruppe har en væsentlig kortere middellevetid end resten af befolkningen, og at de oftere dør af sygdomme og tilstande, som kunne være forebygget eller behandlet. Det hænger især sammen med, at den gruppe borgere ikke i samme grad som resten af befolkningen opsøger hjælp i sundhedsvæsenet.

Derfor er det helt afgørende, at borgerne kan blive testet og behandlet hvor de er og på deres præmisser, fortæller Christina Holmgreen Egelund.

– De borgere, vi møder gennem projektet, har ofte svært ved at have et almindeligt sygehusforløb med test, kontroller og tjek på et sygehus. Borgerne har været rigtig glade for, at vi er kommet ud til dem, og at vi har givet dem mulighed for at blive testet, og hvis testen var positiv, få sat dem i behandling, hvor de er, siger hun.

Foruden at gøre en stor forskel for den enkelte borger, bidrager indsatsen også til at reducere sygehusindlæggelser.

Den særlige indsats, også kaldet ”Projekt C – HCV fri fremtid”, startede i juni 2021. Indsatsen er forankret på Medicinsk Afdeling Sjællands Universitetshospital Roskilde og Medicinsk Afdeling Sjællands Universitetshospital Køge.

Læs her.