Nyt dagtilbud til 80 børn bliver indviet den 18. januar i det nordlige Køge. Dagtilbuddet, som bærer navnet Børnehuset Nordlys er med sit lave energiforbrug og sin høje byggetekniske kvalitet blevet svanemærket.

Foto ABW

På Rishøjvej 1C indvies Køge kommunes nye dagtilbud, Børnehuset Nordlys. Dagtilbuddet er ventet med længsel fra de mange forældre, der bor i området, og som ønsker, at deres børn skal gå i en lokal vuggestue eller børnehave. Daginstitutionen, der blev taget i brug den 20. december 2023, indvies officielt 18. januar.

Børnehuset Nordlys bliver samtidig nabo til både Ølsemagle Sognehus og tre andre nærliggende institutioner. At man har set frem til, at de lokale børn har kunne starte i Børnehuset Nordlys, lægger formand for Børneudvalget, Pernille Sylvest ikke skjul på:

– Vi har virkelig glædet os til, at de lokale børn kunne starte i Børnehuset Nordlys. Vi ser positive muligheder i, at dagtilbuddene i området ligger så tæt, da det giver gode muligheder for samarbejde på tværs. Det ser vi allerede i visionerne for huset, hvor de med inspiration fra nabohuset, har brudt med den traditionelle stueopdeling og i stedet arbejder i teams og små fællesskaber. Indretningen med temarum afspejler organiseringen, hvilket giver nogle spændende læringsmiljøer, for alle børn, siger Pernille Sylvest.

Det nye Nordlys Børnehus består af tre vuggestuegrupper til 12 børn i hver gruppe samt to børnehavegrupper med 22 børn i hver. Derudover er der fællesrum med pædagogisk køkken, et stort industrikøkken, hvor der produceres mad til børnene, en tumlesal, administrationsområde og en liggehal.

Samtidig er der ved at blive etableret en stor legeplads, der er opdelt i to områder – designet til børnenes alder hhv. for vuggestue- og børnehavebørn. Der er ligeledes etableret 30 nye parkeringspladser.

Byggeri med omtanke
Til indvielsen den 18. januar vil børnehuset blandt andet få overrakt deres svanemærke. Byggeriet udmærker sig nemlig ved at have et lavt energiforbrug, en høj byggeteknisk kvalitet, en lav miljøpåvirkning og et godt indeklima:

– Det er helt essentielt, at vi i videst muligt omfang tænker bæredygtighed ind i vores byggerier. Så vi er meget glade for, at det nye børnehus er blevet Svanemærket, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen som samtidig peger på, at udledningen af CO2 i forbindelsen med byggeriet ligger et godt stykke under det loft, der for nylig er blevet vedtaget ved lov.

Både områdelederen og den nye dagtilbudsleder har været med i processen og har været en stor hjælp og inspiration for valg af farver og materialer i fællesrummene. Som et ekstra kuriosum, blev der fundet en stor marksten under udgravningen til fundamentet. Stenen bliver i fremtiden et vartegn for Børnehuset Nordlys.
Institutionen er tegnet og opført af firmaet Jytas A/S i samarbejde Arkitekterne Køge A/S og underrådgiver Nørbag ApS.

Fakta om Svanemærket byggeri
Svanemærket byggeri udmærker sig ved at have et lavt energiforbrug, en høj byggetekniske kvalitet, som er tredjepartsverificeret, en lav miljøpåvirkning, mulighed for genanvendelse og endelig et godt indeklima, hvortil der er særlig fokus på at undgå brugen af sundhedsskadelige stoffer. Et udvalg af kravene til Svanemærket byggeri, ser således ud:

•    Har et lavt energiforbrug i brugsfasen
•    Har et godt indeklima med skrappe krav til bl.a. fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.
•    Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og kemiske produkter.
•    Lever op til krav, der fremmer den ’cirkulære økonomi’ med krav om genbrug og bedre affaldshåndtering – en tilgang, der står i modsætning til nyindkøb og ’brug og smid-væk’-kultur.
•    Lever op til skrappe krav, der fremmer biodiversiteten – både på byggegrunden og ved krav til certificeret træ i bygningens konstruktion fra ansvarligt forvaltede skove.
•    Har en høj kvalitet, hvilket bl.a. sikres gennem krav til fugtkontrol og krav til entreprenørens egenkontrol i byggeprocessen.

Kilde.