Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner melder sig nu samlet ind i Øresundsvandsamarbejdet og etablerer et tæt samarbejde med foreningen Køge Bugt Stenrev. Det sker i et fælles ønske om at bidrage til genopretning af Køge Bugt og øge samarbejdet på tværs af Øresund, også med svenske kommuner.

Havmiljøet og badevandet i Køge Bugt har stor betydning for både dyreliv og de borgere, der bader i havet sommer og vinter. Kommunealliancen, der arbejder på tværs af Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner går nu ind i to nye samarbejder, med fokus på at passe på havmiljøet i Køge Bugt. De syv kommuner melder sig nu alle ind i Øresundsvandsamarbejdet, og indgår et samarbejde med den lokale forening, Køge Bugt Stenrev.

– I Kommunealliancen arbejder vi på at adressere den bekymring vi har for de mange store projekter, der planlægges med i Køge Bugt, herunder især de ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme. Og så har vi naturligvis et stort fokus på at være til stede der, hvor man på tværs af Øresund arbejder på at genoprette havmiljøet, der flere steder lider, blandt andet på grund af den massive sandsugning, der foregår. Øresundsvandsamarbejdet er meget interessant i den forbindelse, lige som foreningen Køge Bugt Stenrev gør en stor forskel lokalt på genopretning, siger de syv borgmestre fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner.

Om det nye samarbejde

Øresundsvandsamarbejdet er et samarbejde mellem både danske og svenske kommuner ud mod Øresund, hvis formål er at arbejde for et godt havmiljø. Borgmestrene har deres seneste møde anbefalet, at alle syv kommuner melder sig ind i samarbejdet. Stevns Kommune har allerede det seneste år været medlem.

• Øresundsvandsamarbejdet er et fagligt samarbejde på tværs af Øresund med både danske og svenske kommuner involveret. Her udarbejdes rapporter over vandmiljøet, der blandt andet har fokus på hvad der skal til for at havmiljø og dyreliv i sin helhed får det bedre. Kommunealliancen har som mål at hele Øresund – også den sydlige del, som indeholder Køge Bugt, skal blive en marin naturnationalpark.

• Køge Bugt Stenrev er en privat, lokal forening, hvis vision er at genoprette havmiljøet gennem etablering af stenrev, fiskehoteller, muslingebanker m.m. Foreningen har stor succes med at skaffe donationer fra fonde med videre til lokale projekter i bugten. Kommunealliancen er enig om at vise sin opbakning til det fine arbejde i Køge Bugt Stenrev. Alle syv kommuner har i forvejen samarbejde på forskellig vis med foreningen, og at Kommunealliancen nu officielt har besluttet sig for et samlet samarbejde betyder blandt andet, at det er muligt i højere grad at lave koordinerede aftaler om f.ex formidling af Køge Bugt.

Kilde

Foto ABW