Stillingen er en fuldtidsstilling, fortrinsvis i dagvagt.

Vi søger en sygeplejerske med bred klinisk erfaring og gerne hjemmeplejeerfaring.

Område Syd er delt i 2 teams med base på Lerbæk Torv og på Tingstedet i Herfølge. Hvert team består af Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Sygeplejersker og en Teamkoordinator. Der er ca. 25 medarbejdere i hvert team, fordelt på dag- og aftenvagt.

Som teamkoordinator har du ansvar for at sikre faglighed og kvalitet i opgaveløsningen, med udgangspunkt i de enkelte faggruppers ansvar, kompetencer og ressourcer.

Google Maps

Eksempler på opgaver:

 • I samarbejde med teamleder og planlægger sikre optimal anvendelse af ressourcer
 • Sikre at medarbejdere med de rette kompetencer løser opgaverne
 • Supervisere medarbejdere for at sikre faglighed og kvalitet
 • Planlægge indsatser efter Sundhedsloven
 • Sikre optimale borgerforløb
 • Besvare telefonopkald fra kolleger, medarbejdere og borgere
 • Ansvarlig for koordinering af elever og studerendes ophold i praktikken
 • Decentral sagsbehandler vedr. Utilsigtede Hændelser

Vi forventer, at du: 

 • Har personlig gennemslagskraft
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Har overblik i en travl hverdag, og følger op på opgaverne
 • Er initiativrig, visionær og udviklingsorienteret
 • Er kyndig i brug af It systemer

Vi anvender omsorgssystemet CSC/ Vitae til planlægning og dokumentation. I september måned opstarter vi “Tidlig opsporing” hos alle borgere.

Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og Ny løn

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40/41

Se flere spændende stillingsopslag på Køge Kommunes hjemmeside