Nyt projekt skal sikre de bedst mulige rammer for, at unge med funktionsnedsættelse får et positivt uddannelsesforløb og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Foto ABW

Skal dit barn starte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen? Og har dit barn samtidig en funktionsnedsættelse som fx ADHD, autisme eller et bevægelses-, syns, eller hørehandicap m.v.?

Så kan et nyt projekt mellem Køge Kommune og ungdomsuddannelserne under CAMPUS Køge måske være interessant for dit barn. Formålet med projektet er at støtte unge med funktionsnedsættelser til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

For unge, der har en funktionsnedsættelse, kan overgangen til en ungdomsuddannelse være forbundet med særlige behov – for eksempel, at der kan etableres den rette støtte i kommunen eller på ungdomsuddannelsen, så den unge får lettere ved at deltage på lige vilkår med andre studerende på uddannelsen.

Der kan fx være behov for hjælpemidler eller at underviserne kender til særlige behov hos den unge, som de skal tage hensyn til. Det kan også være, at den unge har spørgsmål eller ønsker til lektiehjælp, eksamensperioder eller er nysgerrig på, hvilke sociale fællesskaber man kan deltage i på studiet.

I projektet tilbydes unge over 14 år, som har en funktionsnedsættelse, at få en koordinator, der både før opstart samt undervejs i uddannelsen kan hjælpe den unge med at få afklaret og etableret eventuelt behov for støtte, så den kan være på plads, når den unge påbegynder uddannelsen eller når det er relevant undervejs i studiet. Formålet er at sikre de bedst mulige rammer for, at den unge får et positivt uddannelsesforløb og gennemfører uddannelsen.

Kilde.