Når 2. etape af cykelløbet ruller henover Sjælland lørdag den 2. juli, påvirkes særligt trafikken til og fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Der forventes også udfordringer med fremkommelighed til og fra sygehusene i Holbæk og Slagelse.

Foto: JTL

Det store antal tilskuere til Tour de France, afspærrede veje og Roskilde Festival betyder, at det lørdag den 2. juli vil være sværere at komme til og fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Patienter, pårørende og personale, der vælger at komme i bil, skal i tidsrummet fra kl. 9.00-14.00 benytte en særlig skiltet vej uden om Tour de France-ruten (se vedhæftede kort). Ambulancer og andre udrykningskøretøjer kan krydse ruten forskellige steder i byen, så det sikres, at akut syge eller tilskadekomne patienter kan transporteres hurtigst muligt til Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

– Vi har forberedt os godt, så som borger i regionen kan man være helt tryg, hvis ulykken eller uheldet skulle være ude – hjælpen skal nok komme hurtigt frem trods store folkemængder og trafikale udfordringer. Derudover vil vores fødeafdeling i Roskilde eksempelvis informere fødende kvinder om den særlige adgangsvej, når de ringer, og at de skal være trygge, siger Lars Bredevang Andersen, lægefaglig vicedirektør i Præhospitalt Center i Region Sjælland, og slår fast, at borgere ikke skal holde sig tilbage med at ringe 1-1-2 ved behov for akut udrykning.

Hvis man tager cyklen eller er til fods, eksempelvis fordi man er ankommet med tog eller bus, kan man krydse Tour de France-ruten udvalgte steder.

Normale akutberedskab udvidet
I tillæg til det normale akutberedskab råder Region Sjælland over ekstra ambulancer i forbindelse med både Tour de France og den igangværende Roskilde Festival til at kunne hjælpe eventuelle akut syge og tilskadekomne.

– I startbyen Roskilde og langs hele ruten er der flere steder indlagt særlige beredskabssluser, så udrykningskøretøjer kan krydse den. Hvis det skulle ske, at vi ikke kan komme frem til en tilskadekommen borger med ambulance eller få en borger frem til sygehuset med ambulance, så gør vi brug af akutlægehelikopter, siger Lars Bredevang Andersen.

Andre sygehuse berøres også
Sygehusene i Holbæk og Slagelse er ikke afskåret af ruten, men for borgere forventes udfordringer med at kunne komme frem så hurtigt som normalt på grund af de trafikale forhold i området med adgangsveje afspærret.

I Holbæk er ruten spærret af fra cirka kl. 9.00-14.15. Og i perioden fra kl. 12.30-18.00, hvor Storebæltsbroen er spærret, og frem mod midnat forventer Politiet og Vejdirektoratet kødannelse på motorvejen fra broen og 30 kilometer østpå ind mod Ringsted.

Nogle akutte patienter kan opleve at blive kørt til andre af regionens sygehuse end normalt. Der forventes eksempelvis flere patienter på akutafdelingerne på Sjællands Universitetshospital i Køge og Nykøbing F. Sygehus i de perioder, hvor adgangen til Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Holbæk Sygehus og Slagelse Sygehus er påvirket.

Kilde.