Uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 06.09.2023-19.09.2023

Bil taget efter vanvidsuheld – Nordhøj, Køge

Kl. 15.24 kørte en 54-årig mand fra Litauen galt på parkeringspladsen ved Køge Transport Center. Bilisten påkørte et autoværn, hvor bilen kilede sig fast. En forbipasserende kom bilisten til undsætning, for at se, om manden var kommet til skade. Bilisten var uskadt, men virkede fuld, så politiet blev tilkaldt. En patrulje kom frem og testede den 54-årige billist med alkometeret, som ved flere tests viste et resultat over 2,0 promille. Den 54-årige mand blev anholdt for at få udtaget blodprøve. Autoværnet blev beskadiget efter påkørslen, og politiet optog rapport om uheldet. Bilen blev beslaglagt, da den høje promille er omfattet af reglerne om vanvidskørsel. Den udenlandske mand blev afhørt med tolk, hvorefter han blev løsladt. Nu afventer politiet promilleerklæringen, hvorefter den 54-årige vil høre mere i sagen.

Fart og ulovlig overhaling – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl.10.31 filmede politiets videobil en varebil, der kørte med al for høj fart og foretog overhaling højre om flere biler på Køge Bugt Motorvejen. Bilisten, en 29-årig mand fra Næstved, blev stoppet ved Greve, hvor han blev sigtet for ulovlig overhaling og for at køre med en gennemsnitsfart på 170 km/t på en længere strækning. Han fik mulighed for at se videoen og blev gjort bekendt med, at han stod til en bøde og en påstand om betinget frakendelse af førerretten.

Flere sager på Køge Bugt Motorvejen – Greve/Solrød

Færdselspolitiet var torsdag formiddag på patrulje med en videopatruljebil på Køge Bugt Motorvejen for at observere mod trafikanterne og deres overholdelse af trafikreglerne.

Kl. 10.05 fik politiet i det sydgående spor ved Greve øje på en varebil, hvis nummerplader var efterlyste på grund af manglende lovpligtig ansvarsforsikring. Patruljen kørte efter bilisten, der forlod motorvejen og kørte videre ad Mosede Landevej. Herunder bemærkede politiet, at føreren anvendte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Varebilen blev standset, og bag rattet sad en 38-årig mand fra Køge. Han havde ikke noget kørekort, da politiet i 2022 havde inddraget førerretten på grund af manglende aflæggelse af en kontrollerende køreprøve efter en tidligere hastighedsovertrædelse. Den 38-årige blev derfor sigtet for i alt tre forseelser under kørslen i varebilen, hvis nummerplader blev inddraget.

Næste sag på motorvejen var kl. 10.42, hvor færdselspolitiet målte en personbil til at køre med mindst 146 km/t, selvom højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t. Da politiet standsede bilen, kunne man konstatere, at den mandlige fører ikke anvendte sikkerhedssele under kørslen. Føreren var en 26-årig mand fra Vallensbæk, som ikke kunne fremvise noget kørekort og måtte erkende, at hans førerret var blevet inddraget af politiet i januar 2023 i forbindelse med verserende færdselssager. Politiet kunne i forbindelse med sigtelsen for kørsel uden førerret konstatere, at den 26-årige nu for tredje gang i år var blevet afsløret i at køre bil, selv om hans førerret var inddraget. Hans personbil blev derfor beslaglagt med henblik på senere konfiskation i et retsmøde, som den 26-årige vil blive indkaldt til, når hans verserende færdselssager skal afgøres.

Færdselsuheld – Blegdammen/Torvebyen, Køge

Kl. 12.28 fik politiet en anmeldelse fra en 21-årig mand fra Køge, der var kommet til skade i forbindelse med et færdselsuheld natten til lørdag. Den skadevoldende bilist var efterfølgende kørt fra stedet uden at give sig til kende. Politiet fik ved afhøring af den 21-årige klarlagt, at han i tidsrummet kl. 02.30-03.00 natten til lørdag sammen med et venner var gået ad Blegdammens nordlige fortov i vestlig retning. Ved udkørslen fra en parkeringsplads ved et supermarked i Torvebyen var en sort personbil kørt langsomt ud over fortovet i forbindelse med svingning til venstre ad Blegdammen mod øst. Da bilisten passerede fortovet, blev den 21-åriges ene fod kørt over, så den 21-årige med vennernes hjælp blev bragt til skadestuen, hvor han fik konstateret en skade på sin fod. Politiet har nu optaget rapport om sagen i et forsøg på at få identificeret den sorte personbil, som ifølge den 21-årige blev ført af en 30-40-årig mand med skæg. Hvis nogen måtte have oplysninger om bilisten, hører politiet gerne herom på tlf. 114.

Færdselsuheld – Køgevej, Fjellebro, Ringsted

Kl. 15.10 var en ATV og en personbil stødt sammen på Køgevej ved Fjellebrohuse i Fjellebro, så en ambulance var sendt til uheldsstedet. Det viste sig, at en 20-årig mand fra Køge som fører af en varebil var standset på grund af kødannelse foran ham i forbindelse med kørsel ad Køgevej i østlig retning. En 16-årig ung mand fra Ringsted opdagede dette for sent, da han på en ATV kørte ad Køgevej i samme retning. Han påkørte derfor bagenden af varebilen, hvorefter han i ambulance blev kørt til kontrol på skadestuen. Den 16-årige, der havde kørekort til ATV’en, var sluppet uden behandlingskrævende skader, og ATVen blev afhentet af et familiemedlem, som blev underrettet om, at politiet blot registrerede omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Køgevej, Roskilde

Kl. 07.44 var en 23-årig mand fra Taastrup lidt for uopmærksom, da han i en varebil kørte ad Køgevej i sydlig retning hen over Holbækmotorvejen i Roskilde by. Han havde ikke bemærket, at de forankørende i vognbanen længst til højre var standset i den tætte morgentrafik, så han påkørte bagenden af personbilen foran ham. Den påkørte personbil blev skubbet fremad og ramte også bagenden af endnu en personbil. Ingen af de tre involverede parter kom til skade, men der var både væskespild og vragdele på kørebanen, som måtte afspærres med en tavlevogn. Et tilkaldt bugseringskøretøj fik fjernet de beskadigede køretøjer, så vejen var atter helt farbar kl. ca. 08.45.

Færdselsuheld – Ringstedvej/afkørsel fra Sydmotorvejen, Lellinge, Køge

Kl. 10.21 var et sammenstød mellem en personbil og en varebil årsag til, at Ringstedvej ved afkørslen fra Sydmotorvejen blev spærret, så trafikken til og fra Køge måtte finde alternative ruter. Uheldet var sket, da en 36-årig mand fra Sverige i sin svenske bil kørte ad Ringstedvej mod øst og gennem lyskrydsene ved afkørslerne fra Sydmotorvejen. Ad en motorvejsafkørsel i nordlig retning kom en 48-årig mand fra Vestsjælland kørende i en varebil i den hensigt at fortsætte ligeud i krydset ved Ringstedvej. De to parter stødte sammen ud for motorvejsafkørslen, så Ringstedvej blev spærret. Den 48-årige blev bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader. Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt omstændighederne nærmere, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger på uheldstidspunktet, ud fra en mistanke om at en af parterne formentlig er kørt frem mod rødt lys.

Færdselsuheld/spirituskørsel (vanvidskørsel) – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 12.55 rykkede ambulancepersonale og politi ud til et færdselsuheld i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen, hvor flere bilister var blevet impliceret, så motorvejen var blevet spærret. Politiet kunne på vej til uheldsstedet konstatere, at der allerede var opstået en længere kø, så trafikanter på motorvejen blev ledt væk via afkørsel 31b Egedesvej/Køge N. I alt fire personbiler var impliceret og blevet kraftigt beskadiget, så der lå adskillige vragdele på kørebanen. Seks ambulancer og en akut var på uheldsstedet for at tilse i alt ni personer, der enten havde været førere eller passagerer i de fire personbiler. Fire blev kørt til kontrol på skadestuen, men alle var tilsyneladende sluppet uden behandlingskrævende skader. Bugseringskøretøjer fik gradvist fjernet de implicerede køretøjer, så tre af de fire vognbaner på uheldsstedet var igen åbne for trafik kl. ca. 14.20, indtil sidste vognbane blev åbnet senere, da det sidste køretøj var fjernet fra området ved nødsporet.

Politiet fik ved afhøringer klarlagt, at en 35-årig mand fra Fakse Ladeplads som fører af en personbil kørte i nordlig retning, da han skiftede vognbane mod venstre og herunder ramte tre andre personbiler. Som følge af sammenstødene blev også autoværnet påkørt og ødelagt. Den 35-årige deltog i både en alkometer- og narkometertest, der begge gav udslag for påvirkning af hhv. alkohol og euforiserende stoffer under kørslen. Han blev sigtet for både spiritus- og narkokørsel og blev i den forbindelse gjort bekendt med, at politiet ville behandle sagen som vanvidskørsel, idet alkometertesten gav politiet grundlag for at mistænke ham for at være så påvirket af alkohol, at alkoholkoncentrationen i de udtagne blodprøve vil overstige to promille. Politiet inddrog derfor også den 35-åriges førerret, så han ikke længere må være fører af et køretøj, der kræver et kørekort, ligesom politiet beslaglagde hans personbil med henblik på senere konfiskation. Analyseerklæringerne fra de udtagne blodprøver afventes nu, før den 35-årige, der var kortvarigt anholdt i sagen, hører nærmere fra politiet om sagens videre forløb.

Hastighedsmåling efter ønske fra beboer – Vordingborgvej, Køge

En fotovogn fra Midt- og Vestsjællands Politi var mandag eftermiddag fra kl. 16.34 på Vordingborgvej i Køge by for at måle hastigheden for trafikanter, der kørte i sydlig retning på strækningen, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 60 km/t. Målingen foregik i fire timer frem til kl. 20.34. I alt 1.498 biler passerede målevognen, og 128 af disse blev fotograferet, da de kørte for hurtigt. Af disse kørte otte bilister mere end 30 procent for hurtigt, så de kan forvente også at få et klip i kørekortet ud over en bøde. Højeste målte hastighed var 97 km/t.

Årsagen til målingen på strækningen var en bestilling fra en borger, der via politiets hjemmeside havde bestilt en hastighedsmåling på den pågældende strækning. Bestillinger af hastighedsmålinger kan ske på politiets hjemmeside, hvis man oplever, at der køres for hurtigt på en vejstrækning.

Knivloven – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 20.44 rykkede politiet ud til området ved Køge S-station efter en anmeldelse om, at nogen var blevet stukket med en kniv. Politiet fik på Ivar Huitfeldtsvej kontakt til en blødende 50-årig mand fra Herfølge, som blev tilset og indledningsvist behandlet af personale i en tilkaldt ambulance. Ved siden traf politiet en lettere spirituspåvirket 19-årig mand fra Køge, som forsøgte at skjule noget i sin jakkelomme. Her opbevarede han en fiskekniv med en bladlængde på ca. ni cm uden noget anerkendelsesværdigt formål. Den 19-årige fik beslaglagt kniven i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af knivloven.

Politiet fik ved afhøring af parterne klarlagt, at begge parter kendte hinanden, og at den 50-årige havde villet tage kniven fra den 19-årige, der stod med kniven fremme. Herunder havde den 50-årige skåret sig ved et uheld, hvilket var årsagen til hans blødende sår. Da den 50-årige var kørt til nødvendig behandling på skadestuen, blev brandvæsnet tilkaldt til at rengøre området for blod. Den 19-årige kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Mand anholdt for generende opførsel – Stationspladsen, Køge

Kl. 18.30 fik politiet anmeldelse om, at en mand gik rundt foran en café på Stationspladsen, hvor han lavede bræklyde tæt på folk og generelt var til gene. Manden virkede uligevægtig og påvirket. Politiet kørte til stedet, hvor en 34-årig mand fra Strøby blev bortvist. Han var dog hurtigt tilbage og gentog den generende adfærd. Patruljen kørte igen frem, hvor den 34-årige nægtede at samarbejde. Han blev derfor anholdt for at sikre den offentlige orden, og han blev fundet i besiddelse af en rygepibe og noget skunk. Efter nogle timer i detentionen blev den 34-årige løsladt, og han kan forvente en bøde for at overtræde lov om euforiserende stoffer.

Spirituskørsel – Køgevej, Roskilde

Kl. 23.44 sigtede politiet en 45-årig mand fra Roskilde for spirituskørsel i den personbil, som han var fører af ad Køgevej i Roskilde by. Alkometertesten havde givet politiet grundlag for at mistænke ham for at være mere påvirket af alkohol end tilladt. Den 45-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Tricktyveri – Lykkesvej, Ejby, Kirke-Hyllinge – Lejre

Kl. 11.08 anmeldte en ældre dame, at hun dagen forinden var blevet udsat for tricktyveri ved sit hjem på Lykkesvej i Ejby. Kvinden havde kort forinden været i supermarkedet Meny i Kirke-Hyllinge og handle. Da hun omkring kl. 13.00 kom retur til sit hjem i Ejby, henvendte to udenlandske mænd sig til hende ved carporten. De talte til hende på gebrokkent engelsk, og den ene mand tog undervejs fat i hendes arm. Den ældre kvinde fandt efterfølgende ud af, at hendes Dankort manglede, og at der var hævet 6.000 kr fra Dankort-automaten i Kirke-Hyllinge.

A: Mand, 50-60 år, 170-175 cm. Kropsbygning: Almindelig. Hudfarve: Brun. Hårfarve: Brun. Hårlængde: Kort. Yderligere kendetegn: Overskæg og hageskæg, gråsprængt hår. Talte: Engelsk.

B: Mand, 30-35 år, 170-175 cm. Kropsbygning: Almindelig. Hudfarve: Brun. Hårfarve: Sort. Hårlængde: Kort. Yderligere kendetegn: Overskæg, hageskæg. Talte: Engelsk.

Kvinden havde bemærket en lille blå bil, som havde kørt efter hende fra Kirke-Hyllinge og til hendes hjem. Politiet efterforsker nu sagen om tricktyveri, og vil forsøge at finde frem til de to mistænkte mænd. Vidner, som har set de beskrevne mænd evt. ved et køretøj i enten Kirke-Hyllinge eller Ejby, bedes kontakte politiet med oplysninger i sagen.

Uro og uorden på et fragtskib – Baltic Kaj, Køge

Kl. 14.37 bad kaptajnen på et fragtskib om assistance fra politiet, idet flere besætningsmedlemmer var røget i internt slagsmål ombord på skibet. Politiet fik sammen med ambulancepersonalet kontakt til tre mænd på 21, 44 og 49 år fra Østeuropa. Den 49-årig var påvirket af alkohol og var kommet i slagsmål med de to andre besætningsmedlemmer, så alle tre havde pådraget sig mindre skader. De var dog ifølge ambulancepersonalet ikke behandlingskrævende på en skadestuen. Den interne konflikt på skibet blev ved kaptajnens mellemkomst løst ved, at den 49-årige blev afhentet af en shippingagent, så han kunne få sovet rusen ud, inden han formentlig ville sendt hjem efterfølgende. Politiet foretog sig ud fra disse oplysninger ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Usikker bilist – Køgevej, Stevns

Kl. 15.47 anmeldte en bekymret borger, at hun kørte bag en slingrende bilist på Køge Bugt Motorvejen mod syd, hvor hun kørte af mod Hårlev. Bilisten kørte meget langsomt på motorvejen, men da de kørte af i byen, kørte bilisten ifølge anmelderen noget hurtigere end tilladt og slingrede over i modkørendes vejbane. Den bekymrede anmelder ringede til politiet og blev bag bilisten, som på et tidspunkt var ved at ramme kantstenen, fordi hun slingrede tilbage i egen vognbane. Ved Vallø kørte bilen nærmest midt på vejen, så modkørende måtte køre ud i siden for at undvige. Trods anmelders forsøg på at stoppe bilisten med dytten, så virkede det ikke, som om bilisten registrerede dette.

En patrulje blev sendt til Hårlev, hvor de traf bilisten, som var stoppet. Bag rattet sad en kvinde i 70’erne, som blev testet med alkometeret, der viste 0,00 promille. Kvinden blev ikke skønnet påvirket i øvrigt, og hun var uforstående over anmeldelsen. Der var ingen mistanke om, at kvinden havde påkørt noget. Politiet optog rapport om kørselsforløbet, og sagen vil blive forelagt Færdselsstyrelsen, som skal afklare, om bilisten opfylder de helbredsmæssige krav til at have et kørekort.

Indbrud i Perioden

  • Funchsvej, Køge
  • Sognevej, Valløby, Køge
Foto: ABW