Uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 12.09.2023-26.09.2023

Arbejdsulykke – Kragehøj, Borup – Køge

Kl. 08.59 rykkede ambulancepersonale sammen med politi og Arbejdstilsynet ud til en arbejdsplads, hvor en mand var kommet til skade. Det viste sig, at en 46-årig mand fra Sønderjylland havde fået en mindre kvæstelse, da en stige var væltet og havde ramt ham i hovedet. Han blev i ambulancen bragt til skadestuen til fornøden behandling. Arbejdstilsynet og politiet undersøgte arbejdsstedet og omstændighederne ved ulykken, så der senere kan tages stilling til, hvorvidt nogen kan drages til ansvar.

Bil taget efter vanvidsuheld – Nordhøj, Køge

Kl. 15.24 kørte en 54-årig mand fra Litauen galt på parkeringspladsen ved Køge Transport Center. Bilisten påkørte et autoværn, hvor bilen kilede sig fast. En forbipasserende kom bilisten til undsætning, for at se om manden var kommet til skade. Bilisten var uskadt, men virkede fuld, så politiet blev tilkaldt. En patrulje kom frem og testede den 54-årige bilist med alkometeret, som ved flere tests viste et resultat over 2,0 promille. Den 54-årige mand blev anholdt for at få udtaget en blodprøve. Autoværnet blev beskadiget efter påkørslen, og politiet optog rapport om uheldet. Bilen blev beslaglagt, da den høje promille er omfattet af reglerne om vanvidskørsel. Den udenlandske mand blev afhørt med tolk, hvorefter han blev løsladt. Nu afventer politiet promilleerklæringen, hvorefter den 54-årige vil høre mere i sagen.

Bilist fik ildebefindende – Lyngvej, Køge

Kl. 15.42 fik politiet via alarm 112 melding om, at en ambulance var sendt ud til føreren af en bil, som var standset på Lyngvej umiddelbart øst for motorvejsafkørsel 32 Køge, idet føreren var blevet syg under kørslen. Politiet fik på stedet kontakt til en 52-årig mandlig bilist, der var ved bevidsthed, og som ikke var stødt ind i andre trafikanter under kørslen. Den 52-årige havde fået et ildebefindende under kørslen og fik akut hjælp af både politiet og personalet fra den tilkaldte ambulance, inden han blev bragt til skadestuen til en nærmere kontrol af sit helbred. Politiet fik efterfølgende flyttet hans bil, så trafikken ad Lyngvej kunne normaliseres ved lyskrydset ved motorvejens til- og afkørsel.

Brand i fabriksbygning – Færøvej, Herfølge – Køge

Kl. 16.16 kørte politi og brandvæsen til en brand i en fabriksbygning på Færøvej i Herfølge, hvor det viste sig at brænde under taget på bygningen. De få personer, som stadig var i bygningen, blev evakueret, og slukningsarbejdet påbegyndt. Naboerne tæt fabrikken blev evakueret af sikkerhedsmæssige hensyn på grund af røgen. Brandvæsnet fik slukket branden, og politiet optog rapport, da brandårsagen skal undersøges nærmere. Ingen meldes at være kommet noget alvorligt til, men der skete større skade på bygningen. Brandefterforskere skal nu undersøge brandstedet for at forsøge at afklare, hvordan branden opstod.

Brandundersøgelse – Gymnasievej, Køge

Kl. 15.22 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en opgang i en beboelsesejendom på Gymnasievej i Køge, idet røg trængte ud i opgangen. Røgen blev lokaliseret til at komme fra en lejlighed tilhørende en 72-årig kvinde, som ikke var hjemme. I hendes bolig var årsagen til røgudviklingen en glemt gryde på et tændt komfur. Det lykkedes at finde frem til den 72-årige, der blev underrettet om branden i hendes bolig. Ingen personer i opgangen kom til skade ved branden, som politiet har optaget rapport om for at få et grundlag til at vurdere, hvorvidt den 72-årige kan mistænkes for manglende forsigtighed i forbindelse med madlavning.

Falsk anmeldelse om knivstikkeri – Hovedgaden, Lille-Skensved – Køge

Kl. 19.32 rykkede politiet med adskillige patruljer ud til en restauration på Hovedgaden i Lille-Skensved, hvor der ifølge et opkald til alarmcentralen skulle være sket et knivstikkeri. Politiet kunne ved ankomst til området og på den pågældende restauration konstatere, at ingen var kommet til skade, og at der ikke var tegn på, at der overhovedet var foregået noget voldsomt. Sygehuset i Køge havde heller ikke modtaget tilskadekomne personer efter et knivstikkeri. Alarmopkaldet blev undersøgt nærmere, hvorefter politiets fokus rettede sig mod en 22-årig mand fra Borup. Hans mobiltelefon var blevet brugt til alarmopkaldet, og da han tilfældigt opholdt sig på restaurationen, undersøgte politiet hans mobiltelefon nærmere. Politiet kunne herved konstatere, at hans mobiltelefon trods hans benægtelse var blevet anvendt til alarmopkaldet. Den 22-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forårsage ugrundet udrykning af bl.a. politiet og ambulancepersonale mv. Opkaldet til alarmcentralen er blevet sikret og vil nu indgå som bevis i sagen mod den 22-årige, der kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen.

Flere færdselsuheld på grund af uopmærksomhed – Solrød/Køge

Inden for ca. 45 minutter måtte politiet rykke ud til i alt tre færdselsuheld, hvor bilister var stødt sammen på grund af tilsyneladende uopmærksomhed under kørslen.

Kl. 15.51 var tre bilister blevet impliceret i et sammenstød på Cementvej i Karlslunde, da to af bilisterne under kørsel i østlig retning var standset for rødt lys i lyskrydset ved til- og afkørslen fra Køge Bugt Motorvejen. En 18-årig mand fra Ishøj var i sin personbil kørt i samme retning frem til bilkøen i lyskrydset, men havde for sent opdaget, at de alle holdt stille. Han påkørte derfor bagenden af bageste personbil, der blev skubbet frem i personbilen foran. Ingen kom til skade ved dette sammenstød.

Kl. 15.52 var to bilister stødt sammen i overhalingssporet på Sydmotorvejen i det sydgående spor ved Køge, hvor der var tæt trafik. En 45-årig kvinde fra Sakskøbing nåede ikke i tide at reagere på den forankørendes opbremsning, så hun påkørte bagenden af denne personbil. Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet.

Det sidste uheld skete kl. 16.26 i lyskrydset ved Nordhøj-Centervej ved transportcentret i Køge, hvor føreren af en personbil efter kørsel ad Nordhøj i sydøstlig retning var standset for rødt lys i lyskrydset. Kort efter kom en 50-årig mand fra København S kørende i en varebil i samme retning, men trillede af ukendte årsager ind i bagenden på den standsede personbil. Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet.

I alle tre tilfælde foretog politiet blot en registrering af omstændighederne og parterne i de enkelte sammenstød.

Færdselsuheld – Blegdammen/Torvebyen, Køge

Kl. 12.28 fik politiet en anmeldelse fra en 21-årig mand fra Køge, der var kommet til skade i forbindelse med et færdselsuheld natten til lørdag. Den skadevoldende bilist var efterfølgende kørt fra stedet uden at give sig til kende. Politiet fik ved afhøring af den 21-årige klarlagt, at han i tidsrummet kl. 02.30-03.00 natten til lørdag sammen med venner var gået ad Blegdammens nordlige fortov i vestlig retning. Ved udkørslen fra en parkeringsplads ved et supermarked i Torvebyen var en sort personbil kørt langsomt ud over fortovet i forbindelse med svingning til venstre ad Blegdammen mod øst. Da bilisten passerede fortovet, blev den 21-åriges ene fod kørt over, og den 21-årige blev med vennernes hjælp blev bragt til skadestuen, hvor han fik konstateret en skade på sin fod. Politiet har nu optaget rapport om sagen i et forsøg på at få identificeret den sorte personbil, som ifølge den 21-årige blev ført af en 30-40-årig mand med skæg. Hvis nogen måtte have oplysninger om bilisten, hører politiet gerne herom på tlf. 114.

Færdselsuheld – Bådehavnen, Køge

Kl. 13.26 var en bilist forulykket i Bådehavnen i Køge, idet bilisten havde påkørt et isskilt og en trappe. En ambulance var sendt til uheldsstedet. Det viste sig, at en 71-årig mand fra Køge som fører af en personbil ikke var kommet til skade som følge af uheldet, men formentlig havde fået et ildebefindende, så han havde mistet kontrollen over sin personbil. Den mandlige fører blev kørt til kontrol på skadestuen i Køge, og politiet registrerede omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Køgevej, Vor Frue, Roskilde

Kl. 07.53 var flere biler impliceret i et færdselsuheld på Køgevej ved Vor Frue ved Roskilde, idet bilisterne var stødt sammen i den tætte trafik i retning mod Roskilde. Det viste sig, at ingen af parterne var kommet til skade ved sammenstødene, der omfattede i alt fire biler. De havde dog alle fået mindre skader som følge af sammenstødene. En 29-årig kvinde fra Næstved, som var fører af en personbil, opdagede for sent, at de forankørende bilister bremsede på en vejstrækning, hvor højst tilladte hastighed er 80 km/t.  Så hun påkørte bagenden af den forankørende, hvis bil blev skubbet frem i endnu en bil. Denne bil blev sluttelig skubbet frem i den fjerde part i sammenstødene. En 41-årig kvinde fra Haslev blev som fører af en af de involverede biler bragt til skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødene.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Lellinge, Køge

Kl. 07.57 var to bilister stødt sammen på Ringstedvej på vejstrækningen ved Krageskovbakken, hvorfor en ambulance var sendt til uheldsstedet. Sammenstødet skete, efter at en 32-årig mand fra Ringsted som fører af en varebil i vestlig retning var standset før svingning til venstre ind ad en indkørsel. Bagfra i samme retning kom en 40-årig mand fra Køge kørende i en personbil, men denne overså varebilens standsning på vejen. Trods en kortvarig nedbremsning kunne den 40-årige ikke undgå at påkøre bagenden af varebilen. Den 32-årige blev bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader ligesom modparten. Politiet registrerede omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Tigervej, Køge

Kl. 07.18 havde en bilist påkørt en parkeret bil, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet. En 41-årig mand fra Brøndby Strand havde under kørsel i en personbil ad Tigervej mod øst af uforklarlige årsager påkørt en parkeret personbil, der holdt ved kantsten i højre side af vejen. Påkørslen skete med lav hastighed, men den 41-årige blev i ambulance bragt til skadestuen til kontrol. Han var dog sluppet uden behandlingskrævende skader. Der var ingen personer i den parkerede bil, hvis ejer er underrettet om påkørslen. Politiet har registreret omstændighederne og de to parter i sammenstødet.

Færdselsuheld/spirituskørsel – Gammerødvej/Ryeskovvej/Magleskovvej, Borup – Køge

Kl. 11.23 rykkede to ambulancer ud til vejkrydset Gammerødvej-Ryeskovvej ved Borup, efter at to bilister var stødt sammen. Undervejs til uheldsstedet fik politiet oplysninger om, at den ene part kunne være påvirket af alkohol. På uheldsstedet havde de to implicerede personbiler fået mindre materielle skader, og de implicerede førere var begge sluppet fra uheldet med diverse knubs – den ene part, en 68-årig mand fra Borup, var blevet kontrolleret på skadestuen.

En 60-årig mand fra Herfølge var så påvirket af alkohol, at han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel. Han fik udtaget en blodprøve og blev løsladt efter afhøring om alkoholindtagelsen og kørslen inden færdselsuheldet. Uheldet var sket, efter at den 60-årige i en personbil var kørt ad Gammerødvej mod vest frem til krydset ved Ryeskovvej, hvor han ville fortsætte ligeud og videre ad Magleskovvej. Efter kørsel frem over stoplinjen og ud på Ryeskovvej ramte han ind i venstre side på en personbil, som den 68-årige førte ad Ryeskovvej i sydlig retning. Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om flere overtrædelser af færdselsloven, og analyseerklæringen fra den 60-åriges blodprøve afventes nu.

Knivloven – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 20.44 rykkede politiet ud til området ved Køge S-station efter en anmeldelse om, at nogen var blevet stukket med en kniv. Politiet fik på Ivar Huitfeldtsvej kontakt til en blødende 50-årig mand fra Herfølge, som blev tilset og indledningsvist behandlet af personale i en tilkaldt ambulance. Ved siden traf politiet en lettere spirituspåvirket 19-årig mand fra Køge, som forsøgte at skjule noget i sin jakkelomme. Her opbevarede han en fiskekniv med en bladlængde på ca. ni cm uden noget anerkendelsesværdigt formål. Den 19-årige fik beslaglagt kniven i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af knivloven.

Politiet fik ved afhøring af parterne klarlagt, at begge parter kendte hinanden, og at den 50-årige havde villet tage kniven fra den 19-årige, der stod med kniven fremme. Herunder havde den 50-årige skåret sig ved et uheld, hvilket var årsagen til hans blødende sår. Da den 50-årige var kørt til nødvendig behandling på skadestuen, blev brandvæsnet tilkaldt for at rengøre området for blod. Den 19-årige kan nu se frem til at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Mand afgået ved døden – Køge

Kl. 00.18 modtog politiet en anmeldelse om voldsomme husspektakler på en adresse i Køge. Under anholdelsen af den mandlige part blev han pludselig livløs. Der blev iværksat førstehjælp på stedet og tilkaldt ambulance, men han afgik ved døden efterfølgende. Sagen er overdraget til DUP – Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som altid skal undersøge dødsfald, der sker, når personen er i politiets varetægt. Læs mere på DUPs hjemmeside.

Lørdag – søndag:

Mistænkeligt forhold – Ølbycenter, Køge

Kl. 11.03 fik politiet en henvendelse fra en 54-årig kvinde fra Køge, som på parkeringspladsen ved Ølbycenteret var blevet kontaktet af en fremmed mand. Ifølge anmelderen agerede han døv og ønskede, at anmelderen skulle donere penge i forbindelse med en indsamling til “et internationalt døvecenter”. Anmelderen fandt mandens adfærd mistænkelig, fordi han bl.a. ikke havde nogen indsamlingsbøtte med sig ved henvendelsen til hende. Han fik ikke nogen penge af anmelderen, der så, at manden efterfølgende henvendte til andre i området. En patrulje blev sendt til området, men fandt ikke manden, så hans adfærd kunne blive kontrolleret nærmere for at få afklaret, om han reelt var i færd med en indsamling.

Overgravet gasledning – Klintemarken, Lille-Skensved – Køge

Kl. 13.13 var en gasledning blev gravet over i forbindelse med gravearbejde på en privat grund på Klintemarken i Lille-Skensved. Brandvæsnet og senere politiet kørte til stedet, hvor brandvæsnet havde iværksat en evakuering af de nærmeste beboere. Politiet iværksatte afspærring af området. Kl. ca. 14.00 var gasselskabet fremme og kunne få begyndt arbejdet med at stoppe gasudsivningen. Der skulle bl.a. graves ud et andet sted, inden gasudslippet kunne stoppes. Kl. ca. 17.00 kunne de evakuerede komme retur til deres boliger, og ingen var kommet til skade som følge af gasudslippet. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere i anledning af gasudslippet.

Personpåkørsel – Slagterivej, Køge

Kl. 20.42 blev en person ramt af et S-tog som kørte i sydlig retning mod Køge Station. Togføreren så en mand på sporet, men kunne ikke nå at standse. Togdriften blev indstillet, og politi og redning sendt til stedet. Den påkørte mand blev bragt til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet har endnu ikke identificeret den afdøde mand, men ulykken undersøges nu nærmere. Omkring kl. 22.00 kunne togdriften genoptages.

Tricktyveri – Lykkesvej, Ejby, Kirke-Hyllinge – Lejre

Kl. 11.08 anmeldte en ældre dame, at hun dagen forinden var blevet udsat for tricktyveri ved sit hjem på Lykkesvej i Ejby. Kvinden havde kort forinden været i supermarkedet Meny i Kirke-Hyllinge og handle. Da hun omkring kl. 13.00 kom retur til sit hjem i Ejby, henvendte to udenlandske mænd sig til hende ved carporten. De talte til hende på gebrokkent engelsk, og den ene mand tog undervejs fat i hendes arm. Den ældre kvinde fandt efterfølgende ud af, at hendes Dankort manglede, og at der var hævet 6.000 kr fra Dankort-automaten i Kirke-Hyllinge.

A: Mand, 50-60 år, 170-175 cm. Kropsbygning: Almindelig. Hudfarve: Brun. Hårfarve: Brun. Hårlængde: Kort. Yderligere kendetegn: Overskæg og hageskæg, gråsprængt hår. Talte: Engelsk.

B: Mand, 30-35 år, 170-175 cm. Kropsbygning: Almindelig. Hudfarve: Brun. Hårfarve: Sort. Hårlængde: Kort. Yderligere kendetegn: Overskæg, hageskæg. Talte: Engelsk.

Kvinden havde bemærket en lille blå bil, som havde kørt efter hende fra Kirke-Hyllinge og til hendes hjem. Politiet efterforsker nu sagen om tricktyveri, og vil forsøge at finde frem til de to mistænkte mænd. Vidner, som har set de beskrevne mænd – evt. ved et køretøj i enten Kirke-Hyllinge eller Ejby – bedes kontakte politiet med oplysninger i sagen.

Uro- og utryghedsskabende kvinde på spil flere steder – Roskilde/Køge

Kl. 12.02 fik politiet en anmeldelse fra Roskilde Kommune om, at en kvinde råbte og skreg i kommunens lokaler på rådhuset og i øvrigt ikke ville forlade stedet, da kommunen ikke kunne hjælpe hende yderligere. Politiet fik på stedet kontakt til en 35-årig kvinde fra Roskilde, som blev frihedsberøvet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin adfærd på rådhuset, så roen og trygheden kunne genoprettes. Kvinden blev løsladt efter ca. 1,5 times ophold i politiets varetægt, hvorefter hun forlod politistationen i Roskilde.

Kl. 14.17 fik politiet en henvendelse fra akutmodtagelsen på sygehuset i Roskilde om en kvinde, der råbte og skreg til ulempe for både personale og patienter. Kvinden ville i øvrigt ikke forlade stedet, selv om hun blev bedt herom. Politiet kørte til sygehuset og fik igen kontakt til den samme 35-årige kvinde, der blev talt til ro og fik lov til at blive på sygehusets område, såfremt hun kunne forholde sig rolig og ikke forstyrre andre. Politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af denne henvendelse.

Det var ikke sidste gang, at politiet skulle have kontakt til kvinden, idet personalet på sygehuset i Køge kontaktede politiet torsdag morgen kl. 06.31, fordi en kvinde ikke ville forlade stedet. Politiet fik på Køge Sygehus igen kontakt til den 35-årige, som var utilfreds med, at hun ikke kunne blive kørt fra Køge til sin bopæl i Roskilde. Via sygehusets mellemkomst blev det foranlediget, at den 35-årige kunne blive transporteret hjem, så politiet forlod stedet efter aftale med sygehuspersonalet og uden at bortvise kvinden, som oprindeligt ønsket fra sygehusets side.

Hvordan kvinden efter de to episoder i Roskilde er kommet til Køge, har politiet ingen oplysninger om.

Ældre bilist standset af andre trafikanter – Køgevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 16.23 fik politiet en henvendelse fra en bilist, der havde stoppet en ældre mand, der i en personbil havde kørt så underligt, at bilisten havde stoppet ham, hvilket denne ikke var tilfreds med. Politiet fik kontakt til en ædru 89-årig mandlig bilist, der var i besiddelse af et kørekort til bil med gyldighed frem til 2033. Ifølge anmelderen og vidner havde den 89-åriges kørsel i en personbil ad Køgevej været præget af usikkerhed og uhensigtsmæssig adfærd i lyskrydset Køgevej-Snoldelev Bygade til stor forundring for øvrige trafikanter, så anmelderen og et vidne havde fundet anledning til at stoppe den 89-åriges kørsel, inden et uheld skete. Politiet vurderede med baggrund i de fremkomne oplysninger, at kørekortmyndighederne skulle underrettes om den 89-åriges kørsel, så disse kan få iværksat en helbredsundersøgelse og eventuelt en vejledende kontrollerende køreprøve.

Den 89-årige og hans bil blev kørt til hans bopæl ved politiets foranstaltning, hvorefter den 89-årige formentlig kan forvente at høre nærmere fra kørekortmyndigheden.

Foto: ABW