Uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 26.09.2023-10.10.2023

Anmeldelse om brand – Ølbycenter, Køge

Kl. 09.46 rykkede brandvæsnet og politiet ud til Ølbycenter med baggrund i en melding om ildebrand i en lejlighed. Det viste sig dog at være mindre dramatisk end som anmeldt, idet en røgkanon i en materialistforretning utilsigtet var gået i gang, så der var kommet røg i forretningsområdet i centret. Ingen var kommet til skade, og hverken politiet eller brandvæsen foretog sig yderligere under disse omstændigheder.

Arbejdsulykke – Sandvadsvej, Køge

Kl. 10.29 var en person kommet til skade i forbindelse med sit arbejde på Sandvadsvej, så en ambulance var blevet tilkaldt. En 43-årig mand fra Køge blev i ambulancen kørt på sygehuset til undersøgelse og behandling for diverse knoglebrud. Politiet fik klarlagt, at den tilskadekomne var faldet ca. tre meter ned, da han var i færd med at gøre rent omkring en melblandingsmaskine på sin arbejdsplads. Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken, således at Arbejdstilsynet og politiet på et senere tidspunkt kan afgøre, hvor vidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Arbejdsulykke – Vedskøllevej, Vallø, Køge – Stevns

Kl. 09.43 fik politiet via alarm 112 melding om, at en mand var kommet til skade i forbindelse med sporarbejdet på jernbanen ved Vallø station, så en ambulance var sendt til ulykkesstedet. Ambulancepersonale og politi fik på jernbanesporet kontakt til en 41-årig mand fra Ringsted, der havde fået en alvorlig skade på sit ene ben. Han fik førstehjælp på stedet, inden han i en ambulance under politieskorte blev kørt til Rigshospitalet til fortsat behandling i anledning af tilskadekomsten. Politiet underrettede Arbejdstilsynet og Lokaltogs undersøgelsesvagt om ulykken, som efter de indledende undersøgelser var sket, da den 41-årige havde ladet sig transportere på en planeringsskuffe på en gravko kørende på jernbaneskinnerne. Under kørslen blev gravkoen afsporet, så planeringsskuffen faldt af, og den 41-årige fik sit ene ben i klemme mellem planeringskuffen og skinnerne. Sagen behandles som en arbejdsulykke, hvor politiet nu afventer erklæringer og udtalelser fra Arbejdstilsynet og undersøgelsesvagten om, hvor vidt nogen kan drages til ansvar for ulykken, før politiet kan tage stilling til sagens videre forløb.

Efterlyst mand truffet – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 01.16 foretog politiet en rutinemæssig kontrol af en personbil med polske nummerplader på Køge Bugt Motorvejens rasteplads i Karlslunde. I bilen befandt sig en mand og en kvinde – begge fra Polen. Den 39-årige mand var efterlyst af bl.a. Interpol med henblik på udlevering til Polen. Den 39-årige polske mand blev derfor frihedsberøvet og transporteret til politistationen i Roskilde, således at de polske myndigheder kan underrettes om, at han befinder sig i politiets varetægt i Danmark med henblik på nærmere aftale mellem de to lande om udlevering af ham. Den polske kvinde blev hverken frihedsberøvet eller sigtet for noget ulovligt, så hun kunne fortsætte sit ophold i Danmark.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 06.37 mandag morgen var flere biler involveret i et sammenstød på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor ved til-/afkørsel 27 Greve N. Ingen af parterne var kommet til skade ved sammenstødene mellem i alt fem biler, der dog havde fået mindre skader. Årsagen til uheldet var en ukendt bilists vognbaneskift, hvilket havde fået bilister bag denne til at bremse op. Det opdagede en 32-årig mand fra Næstved for sent, så han med sin varebil påkørte bilen foran. Den påkørte bil blev skubbet fremad, så i alt tre øvrige bilister blev involveret i sammenstødet. Kl. ca. 07.20 var motorvejen ryddet, så trafikken kunne normaliseres, og politiet foretog blot en registrering af de implicerede parter.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 15.30 modtog politiet en anmeldelse om dagens fjerde færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen, idet to trafikanter var stødt sammen i det sydgående spor ved Karlslunde i den tætte myldretidstrafik. I den langsomtkørende trafik havde en 56-årig mand fra Solrød Strand som fører af en lastbil foretaget en opbremsning, hvilket en 33-årig mand fra Karlslunde som fører af en personbil opdagede for sent. Han nåede ikke at bremse og påkørte derfor bagenden af lastbilen. Personbilen fik skader og udløst airbags, så den måtte bugseres væk fra uheldsstedet efter at være blevet skubbet fra kørebanen ud i nødsporet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 16.35 var flere biler impliceret i et uheld på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor lige efter sammenfletningen fra både Vest- og Sydmotorvejen. Det viste sig, at en 61-årig mand fra Rødovre under kørslen af ukendte årsager mistede kontrollen over sin personbil, så han påkørte autoværnet i højre side. Herved mistede bilen sit højre forhjul, som røg ud på motorvejen, og blev ramt af en bilist. Også øvrige vragdele fra hans bil blev påkørt af endnu en bilist. Ingen kom til skade ved uheldet, der medførte afspærring af de to vognbaner længst mod højre frem til kl. ca. 17.15, hvor oprydningen var afsluttet og den 61-åriges bil fjernet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 11.48 var to bilister stødt sammen i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen mellem afkørslerne 30 og 31a, så en ambulance var sendt til stedet. Det viste sig, at begge bilister var endt i grøften efter et sammenstød, der var sket mellem anden og tredje vognbane på motorvejen. I forbindelse med overhaling var en 50-årig mand fra Herlev kørt ind i bagenden på en personbil, som en 33-årig mand fra Hedehusene førte foran ham. Begge havde mistet kontrollen over bilerne og var endt i grøften. Den 50-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader ligesom den 33-årige. Den 50-årige fik dog udtaget en blodprøve til undersøgelse af, hvor vidt han kunne være påvirket af enten alkohol eller narkotika under kørslen.

Kl. ca. 12.40 var der ryddet op på uheldsstedet, så trafikkøen i sydgående retning kunne afvikles. Politiet afventer nu analyseerklæringen fra udtagne blodprøve, før der kan tages stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.

Færdselsuheld – Køgevej/Østervang, Roskilde

Kl. 09.49 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Køgevej-Østervang i Roskilde, så der var opstået mindre materiel skade på de implicerede biler, men uden at nogen af parterne selv var kommet til skade. Det viste sig, at en 82-årig kvinde fra Roskilde i en personbil bakkede ad Østervang i vestlig retning og fortsatte bakningen ud på Køgevej, hvor hun påkørte højre side af en anden personbil. En 40-årig kvinde fra Haslev var i sin personbil kørt ad Køgevej mod nord, men var standset under et højresving ad Østervang for at lade ligeudkørende cyklister passere inden svingningen. Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere detaljer i forbindelse med især den bakkende bilists kørsel.

Færdselsuheld – Lyngvej/Stensbjergvej, Køge

Kl. 22.50 fik politiet en anmeldelse fra en af parterne, der var blevet impliceret i et sammenstød i det lysregulerede vejkryds Lyngvej-Stensbjergvej i Køge En bilist var efterfølgende kørt fra uheldsstedet uden at give sig til kende over for de øvrige parter. Politiet fik klarlagt, at både en 50-årig mand fra Køge og en 25-årig mand fra Rødby begge var kørt ad Lyngvej mod øst og standset for rødt lys på Lyngvej i højresvingsbanerne mod Stensbjergvej i sydlig retning. Da lyssignalet blev grønt, fuldførte de begge side om side højresvinget, men herunder blev den 50-åriges bil påkørt på sin venstre side af en tredje bilist. Denne bilist var en varebil, som var kørt ad Lyngvej mod vest og nu foretog et venstresving ad Stensbjergvej mod syd. Sammenstødet med den 50-åriges bil bevirkede, at hans bil blev skubbet over i den 25-åriges bil. Føreren af varebilen undlod at standse for at deltage i de foranstaltninger, som sammenstødene gav anledning til, idet føreren med kun havariblinket aktiveret og uden lys i øvrigt på varebilen fortsatte sin kørsel ad Stensbjergvej mod syd.

Politiet har optaget rapport om færdselsuheldet i et forsøg på at få identificeret både den flygtede fører og selve varebilen, der blev beskrevet som mørk. Andre trafikanter i området, der har bemærket den mørke varebil med kun havariblinket tændt, kan kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger om køretøjet og føreren.

Færdselsuheld – Ny Østergade/Køgevej, Roskilde

Kl. 09.01 var en fodgænger blevet påkørt af en bilist i rundkørslen Ny Østergade-Køgevej, så en ambulance var sendt til stedet.Det viste sig, at en 80-årig mand fra Næstved som fører af en personbil i rundkørslen foretog svingning mod syd ad Køgevej. Under passage af fodgængerfeltet på tværs af Køgevej stødte han sammen med en 17-årig ung mand fra Taastrup, der som fodgænger passerede Køgevej i vestlig retning. Fodgængeren blev væltet omkuld ved sammenstødet og blev kontrolleret på skadetuen, men var sluppet med diverse hudafskrabninger. Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt, om nogen af parterne kan have overtrådt færdselsloven.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 07.12 fik politiet en anmeldelse om det tredje færdselsuheld denne morgen, idet flere biler var stødt sammen i det nordgående spor på Sydmotorvejen ved Køge. Det viste sig, at bilisterne i den tætte morgentrafik havde bremset hårdt op, hvilket en 66-årig mand fra Lundby som fører af en personbil opdagede for sent. Han påkørte derfor bagenden af bilen foran, hvilket medførte, at den påkørte bil blev skubbet fremad og påkørte bagenden af den tredje part i sammenstødet. Ingen af parterne kom til skade, og kl. ca. 07.45 var de implicerede biler fjernet fra kørebanen, så trafikken kunne normaliseres. Politiet registrerede blot de implicerede parter i sammenstødet.

Hastighedsovertrædelse afslørede flere overtrædelser – Stensbjergvej, Køge

Kl. 11.00 målte færdselspolitiet med hjælp fra lasermåleudstyr hastigheden på en personbil til at være mindst 72 km/t under kørsel ad Stensbjergvej mod syd, selv om højst tilladte hastighed er 50 km/t, da vejen er beliggende i tættere bebygget område. Føreren var en 33-årig mand fra Roskilde, der i forvejen var frakendt kørekort og derfor ikke måtte sidde bag rattet i personbilen. Han deltog også i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af kokain under kørslen. Efter at være blevet sigtet for de tre overtrædelser af færdselsloven blev den 33-årige kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseerklæringen foreligger, hører han nærmere fra politiet om sagens videre forløb. Da den 33-årige ikke var ejer af personbilen, kan en 36-årig kvinde fra Køge som bilejer også forvente at blive sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører på grund af det manglende kørekort.

Mand væk og udsat for vold – Køge

Kl. 08.05 fik politiet en henvendelse fra pårørende om en 18-årig mand fra Køge, som havde været væk og ikke mulig at kontakte via mobiltelefon siden søndag aften. Politiet iværksatte en eftersøgning med baggrund i fund af nogle hans personlige effekter ved et supermarked i Hastrupparken i Køge, hvorefter den 18-årige mand af politiet blev fundet sovende på en bekendts adresse i Køge. Den 18-årige blev herefter afhørt om sin færden siden søndag aften, hvorunder han havde været udsat for vold, hvorfor politiet nu efterforsker en anmeldelse derom. Efter afhøringen blev den 18-årige bragt til skadestuen til undersøgelse og dokumentation af de skader, som han havde pådraget sig. De pårørende er blevet underrettet om sagens udvikling.

Narkobilist med knojern – Køgevej, St. Tårnby, Hårlev – Stevns

Kl. 00.45 stoppede politiet i en rutinekontrol en bilist, som viste sig at være påvirket af euforiserende stoffer. Den 21-årig mand fra Hårlev blev sigtet, anholdt og taget med til en blodprøve. I midterkonsollen i bilen lå en klump hash, og i forbindelse med visitationen blev han fundet i besiddelse af et knojern, som han også blev sigtet for at bære. De ulovlige ting blev beslaglagt og vil blive destrueret. Den 21-årige blev løsladt efter at have fået taget en blodprøve, og nu afventer politiet resultatet af analysen.

Narkokørsel – Strandvejen, Køge

Kl. 08.52 standsede politiet på Strandvejen i Køge en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet. Føreren var en 33-årig mand fra Virum, som deltog i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af både amfetamin og metadon. Den 33-årige blev derfor sigtet for narkokørsel og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Påvirket bilist kørte galt – Køgevej, Hårlev – Stevns

Kl. 22.30 kørte en 26-årig mand fra Karise galt lige efter rundkørslen på Køgvej/Hovedgaden/Tingvej i Hårlev. Uheldet skete, da bilisten ville foretage en uvending, men i den forbindelse påkørte kantstenen. Bilen punkterede på to hjul og kunne ikke køre videre. Politiet blev tilkaldt af et vidne, som syntes, at bilisten fremstod påvirket. Patruljen kom frem og testede bilisten med alkometeret, som viste en promille over det tilladte. Den 26-årige erkendte desuden at have røget hash for et stykke tid siden, så der blev udtaget blodprøver, som skal afklare, om han var påvirket under kørslen. Den 26-årige blev sigtet, anholdt og løsladt igen. Han vil senere høre mere i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.

Påvirket kvinde årsag til uro – Torvet, Køge

Kl. 21.12 bad personalet på et spisested på Torvet om assistance fra politiet til at håndtere en påvirket kvinde, som var årsag til uro på Torvet. Hun var blevet tilset af ambulancepersonale, men hun ønskede ikke hjælp. Politiet fik på Torvet kontakt til en 28-årig kvinde uden fast bopæl, som fortsatte med at være årsag til uro, idet hun i sin påvirkede tilstand gik råbende og skrigende rundt midt på vejen og på Torvet. Hun begyndte også at være udadreagerende, hvorfor politiet måtte frihedsberøve hende for at få skabt ro. Så hun blev bragt til politistationen i Roskilde, hvor hun efter et lægetilsyn blev anbragt til afrusning i detentionen. Sidst på natten blev hun løsladt, men uden at være blevet sigtet for noget i anledning af sin adfærd.

Spirituskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karslunde – Greve

Kl. 20.09 sigtede og anholdt politiet en 29-årig mand fra Polen, som blev stoppet ved Karlslunde Rasteplads med en promille over det tilladte. Han blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Den 29-årige, som arbejdede i Danmark, fik sin blodprøveanalyse hastebehandlet og blev tilsagt til at møde på politistationen mandag, hvor han vil få resultatet af promilleerklæringen og få afgjort sin sag.

To sammenstød på få minutter på Køge Bugt Motorvejen – Køge

Kl. 09.20 rykkede ambulancepersonale og politi ud til et sammenstød på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor ved Køge, hvor to personbiler var stødt sammen. Kun den ene part var blevet på uheldsstedet, så ambulancepersonalet bragte en 29-årig kvinde fra Horsens til kontrol på skadestuen, efter at hendes bil var blevet påkørt bagfra i den tætte trafik på motorvejen. Den tætte trafik foregik med lav hastighed, så da hun bremsede op, nåede den bagved kørende bilist ikke at bremse i tide. Begge parter standsede, men modparten forlod uheldsstedet uden at give sig til kende over for den 29-årige, hvorfor politiet har optaget rapport for at få identificeret føreren af det skadevoldende køretøj. Den kvindelige part var sluppet uskadt fra uheldet, og det samme formodes at være tilfældet med den anden fører.

Dette sammenstød og afspærringen af uheldsstedet med en skiltevogn medførte yderligere kø på motorvejen og var anledningen til endnu et sammenstød i det nordgående spor. En 28-årig kvinde fra Vordingborg nåede ikke at bremse i tide, da den forankørende personbil lavede en opbremsning på grund af køen. Hun påkørte derfor bagenden af den personbil, som en 51-årig mand fra Fredericia førte i samme retning. Begge parter i dette uheld slapt uskadt, så politiet registrerede blot parterne og omstændighederne. Kl. ca. 10.00 var der ryddet op på motorvejen, så afspærringen af nogle vognbaner kunne ophæves.

Indbrud i Perioden

  • Tulipanstien, Køge
  • Skovbovej, Bjæverskov
Foto: ABW