Uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 25.07.2023-08.08. 2023

x

Bilist ville ikke standse mv. – Roskildevej/Køgevej, Solrød/Roskilde

Kl. 08.59 ønskede politiet at standse en bilist, der fra Køge Bugt Motorvejen kørte ad rute 6 (Roskildevej og senere Køgevej) i nordlig retning mod Roskilde. Trods tegn fra politiets patruljebil på forskellig vis og kontakt ved midlertidigt stop i et lyskryds fortsatte bilisten sin kørsel i nordlig retning. Politiet besluttede herefter at iværksætte en vejspærring for at standse bilisten, hvilket skete på Køgevej ved Gadstrup, da et par patruljebiler kortvarigt spærrede vejen.

Bilisten standsede på udramatisk vis, men den kvindelige fører, der var alene i bilen, nægtede efterfølgende at lade sig blive kontaktet af politiet til en rutinemæssig kontrol.Politiet valgte derfor at knuse en bilrude for at få adgang til den kvindelige fører, der identificerede sig som en 38-årige kvinde fra Falster. Hun havde kørekort og var ikke påvirket af hverken alkohol eller narkotika under kørslen. Den kvindelige fører blev sigtet for at have undladt at standse trods politiets tegn herom samt for fejl og mangler, idet det ene dæk på bilen var blankslidt. Da kvinden også var efterlyst af politiet som udeblevet fra fogedretten, blev hun kortvarigt frihedsberøvet og bragt til fogedretten, så retsmødet kunne gennemføres med hendes tilstedeværelse. Senere vil hun få en besked i sin digitale postkasse med en afgørelse efter sigtelserne for overtrædelse af færdselsloven.

Cyklist og motorcykel stødte sammen – Lyngvej, Køge

Kl. 12.31 stødte en cyklist og en motorcykel sammen på Lyngvej, da cyklisten kørte ud i krydset ved Lynggårdsvej/Nørre Centervej, hvor der er ubetinget vigepligt. Cyklisten, en 74-årig mand fra Køge, der skulle lige ud i krydset, blev ramt på baghjulet af motorcyklen, som blev ført af en 64-årig mand fra Herlev. Motorcyklisten forsøgte at undvige og væltede, så den 64-årige røg af. Politi og ambulance kom frem, hvor begge parter blev tilset. Begge parter bar hjelm ved styrtet. Cyklisten var sluppet med overfladiske skrammer, men blev kørt til tjek på sygehuset. Motorcyklisten var uskadt. Politiet optog rapport om vigepligtsuheldet.

Færdselsuheld – Køgevej/Stolpehuse, Hårlev-Stevns

Kl. 16.37 fik politiet en henvendelse om en personbil, der på Køgevej ved Stolpehuse var efterladt på cykelstien. Bilen havde stået der et stykke tid, og airbags i bilen var udløst. Politiet kørte til stedet og kunne konstatere, at bilen efter kørsel i sydlig retning ad Køgevej havde påkørt et par byskilte, så bilens airbags var blevet udløst. Der var ingen personer i eller ved bilen. Bilejeren oplyste, at bilen havde været udlånt til en 55-årig mand fra Karise, der efterfølgende til politiet oplyste, at han under kørslen havde fået et ildebefindende og derfor havde mistet kontrollen over bilen. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, som politiet optog rapport om.

Mand sigtet for at besidde økse – Københavnsvej, Køge

Kl. 20.07 stoppede en patrulje en personbil på Københavnsvej i Køge i et rutinetjek. I bilen fandt politiet en økse i baggagerummet, som en 26-årig mand fra Vallensbæk Strand erkendte tilhørte ham. Han havde ikke nogen god grund til at medbringe øksen, så den blev beslaglagt, og han blev sigtet for at overtræde våbenloven. De to øvrige mænd i bilen blev ikke fundet i besiddelse af noget ulovligt. Den 26-årige vil senere høre mere i sagen fra politiet.

Røg i lejlighed – Nylandsvej, Køge

Kl. 16.37 kom et alarmopkald om brand i en lejlighed på Nylandsvej i Køge. Politi og brandvæsen kørte frem, hvor det viste sig, at en mindre brand var opstået på grund af noget plastic, som var smeltet på et komfur. Beboeren og et barn var hjemme, da det skete, men kvinden fik selv slukket branden. Der kom dog en del røgudvikling som følge af den smeltede plastic, men ingen kom noget alvorlig til, og der skete ingen skader på lejligheden.

Røg på plejehjem – Sandmarksbo, Køge

Kl. 16.26 kom et alarmopkald om brand i et plejehjem. Det viste sig heldigvis kun at være kraftig røg, som kom fra et viskestykke, der havde ligget for tæt på en tændt kogeplade. Beboerne blev i første omgang evakueret udenfor, men de kunne alle hurtigt vende tilbage efter en udluftning. Ingen personer kom noget til, og der skete ingen skade på bygningen.

Telefonbedragerier og forsøg herpå – Roskilde/Køge

Tre anmeldelser modtog politiet i løbet af tirsdagen om såkaldte telefonbedragerier eller forsøg herpå i Roskilde og Køge. Første anmeldelse skete kl. 12.48, da en 93-årig kvinde fra Roskilde anmeldte, at hun mandag eftermiddag var blevet kontaktet af en falsk, kvindelig bankmedarbejder, der havde fuppet hende til at tro, at hendes dankort var blevet misbrugt, så kortet og dets PIN-kode skulle udleveres til en anden falsk bankansat. En 20-30-årig mand, lys i huden, 175-180 cm høj, spinkel af bygning og iført tophue dukkede op på den 93-åriges bopæl og fik udleveret dankortet, som efterfølgende er blevet misbrugt for mindst 20.000 kr.

Kl. 17.46 kom endnu en anmeldelse fra Roskilde, idet en 80-årig kvinde tirsdag eftermiddag var blevet kontaktet af en falsk mandlig bankmedarbejder. Han fik overtalt den 80-årige til at udlevere dankort med tilhørende PIN-kode til en anden mandlig og falsk bankmedarbejder. Denne dukkede op, mens telefonsamtalen blev opretholdt, og fik dankortet udleveret samtidig med, at den 80-årige blev lovet en opringning fra sin bank. Da banken ikke ringede som oplyst, undersøgte den 80-årige årsagen nærmere i sin bank, der så kunne oplyse sagens rette sammenhæng – herunder at dankortet var blevet misbrugt til kontanthævninger for et endnu ukendt beløb.

Kl. 15.01 kontaktede pårørende til en 91-årig kvinde fra Lille-Skensved politiet, fordi den 91-årige havde oplyst til familien, at hun var blevet ringet op af nogen, der ville afhente hendes dankort.
Politiet fik klarlagt, at hun om eftermiddagen var blevet kontaktet af en fremmed mand fra Nordea i Glostrup, som havde oplyst, at der var problemer med hendes dankort. Kortet skulle derfor udleveres til en mand, som ville afhente det på hendes bopæl. Den 90-åriges pårørende havde inden anmeldelsen fået klarlagt, at der aldrig dukkede nogen op for at afhente dankortet, så politiet har i dette tilfælde registreret sagen som et forsøg på bedrageri.

Politiet vil i anledning af anmeldelserne gentage opfordringen om at være særdeles skeptisk over for uventede telefonopkald fra personer, der udgiver sig for at være fra f.eks. et pengeinstitutet. Bed om pågældendes navn og arbejdsplads, hvorefter et kontrolopkald via hovedtelefonnummeret ofte vil afsløre fupnummeret. Samtidig vil politiet gerne opfordre til en snak i familien om denne type af kriminalitet, da man kan konstatere, at det som hovedregel er ældre borgere, som bliver kontaktet på denne måde og bliver fuppet til at udlevere et betalingskort med tilhørende PIN-kode, så kortet efterfølgende kan misbruges til kontanthævninger.

Unge hoppet over et hegn – Jernstøberivej, Køge

Kl. 20.38 fik politiet en henvendelse om, at flere unge havde passeret et hegn ind til det nedlagte posthus på Jernstøberivej i Køge. Politiet kørte til stedet og fik kontakt til fire drenge på 13 og 14 år fra Køge udenfor grunden. De erkendte at have været inde på området for spændingens skyld, og at adgangen var sket gennem et hul i hegnet. Drengene fik en formaning, og politiet underrettede deres forældre om det uhensigtsmæssige og ulovlige i at færdes på fremmed grund.

Uorden – Nordstjernen, Køge

Kl. 02.26 rykkede politiet ud til området ved Køge Nord togstation efter en anmeldelse om, at nogen skulle stå og sparke på henstillede cykler på stedet. Politiet kunne i området se, at flere cykler var kastet rundt af nogen, der havde forladt området. Nogle teenagere blev dog efterfølgende truffet i området, men ingen af dem kunne umiddelbart mistænkes for at have begået noget strafbart. Så politiet foretog sig ikke yderligere over for dem.

Utryghedsskabende mand endte i detentionen – Holmebækhuse, Herfølge – Køge

Kl. 23.20 fik politiet flere henvendelser om en mand, der i forbindelse med ophold i og udenfor en bil opførte sig på en besynderlig måde, så han skabte utryghed. Ifølge anmeldelserne slog han umotiveret ud med armene, ligesom han siddende i bilen brugte hornet umotiveret. Også bilens havariblink blev umotiveret tændt, og ved henvendelse til ham optrådte han aggressivt og truende. Politiet fik kontakt til en 27-årig mand fra Slagelse, som var påvirket og blev frihedsberøvet for at få skabt ro i området. Efter et lægetilsyn blev han anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde, men blev løsladt herfra senere på natten, da han var faldet til ro og blevet afruset. Han blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd.

 

Foto: ABW