Med støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden kan Køge Kommune nu indfri ambitionerne om et nyskabende kvartershus i Køge Nord Skovby. Bæredygtighed, kultur og fællesskab er de centrale begreber i den transformation af Bramhøjgaard, som bliver et centralt samlingssted i den nye bydel.

Der er plads til de store smil hos både politikere og alle de aktører, der kan se frem til at samle sig om det kommende kvartershus – Bramhøjgaard – i Køge Nord Skovby.

Ud over Lokale og Anlægsfondens tilsagn, har nu også Realdania valgt at støtte det ambitiøse byggeri, som er en transformation af den eksisterende Bramhøjgaard, hvoraf en stor del af materialerne fra den gamle gård skal genanvendes. Der bliver langt fra tale om en klassisk bygning – de fleste af de rum og længer, der tilsammen vil udgøre det nye Bramhøjgaard er uopvarmede og med åbent til himlen, og samtidig er der tænkt en unik sammenhæng ind med hele det eksisterende haveanlæg.

Det er tegnestuen dominique+serena, der står bag Bramhøjgaards transformation, hvor bevaringen af gårdens kvaliteter og genanvendelsen af materialer går hånd i hånd med udviklingen af nye måder at være sammen på med fokus på udeliv og den grønne omstilling.

I løbet af det kommende år skal det endelig projekt beskrives detaljeret og de fornødne tilladelser gives, før det første spadestik forventelig kan tages i løbet af 2025.

Læs mere her:

Visionært samlingssted i Køge Nord Skovby kan nu realiseres (koege.dk)

Foto: ABW