ZBC etablerer i samarbejde med Køge Handelsskole et nyt uddannelsesinitiativ: Den 12. marts 2018 starter en ny MBA in Leadership, der vil fremdyrke det personlige ledertalent ved brug af anderledes læringsmetoder.

ZBC udbyder i forvejen en lang række lederuddannelser. Men nu åbner Danmarks største erhvervsskole også op for muligheden for at tage en lederuddannelse på MBA-niveau.

– Vi kan se, at der er et stort behov for en international anerkendt lederuddannelse, som også har en praksisorienteret tilgang, forklarer vicedirektør hos ZBC, Jan Bagge. Foto: ZBC

– Vi samarbejder med en lang række brancher via vores store bredde, og ad den vej har vi kunnet se, at der er et stort behov for en international anerkendt lederuddannelse, som også har en praksisorienteret tilgang. Det behov vil vi gerne dække, siger Jan Bagge, vicedirektør på ZBC.
Ambitionen er, at skabe en ny masteruddannelse, der kan være med til at fremtidssikre ledere.

– Det vi vil gøre anderledes end de mere traditionelle masteruddannelser er et 100 % fokus på personlig lederudvikling over for det mere driftsorienterede. Det er det ønske fra erhvervslivet, vi imødeser med udviklingen af MBA in Leadership, fortæller Jan Bagge.

MBA in Leadership er tilvejebragt via et samarbejde med Køge Handelsskole, Center for Diplomledelse og BMC Global Ltd, UK og akkrediteret af det engelske Rushmore Universitet. Uddannelsen bliver udbudt som deltidsuddannelse i Køge, der lige nu oplever stor vækst i erhvervslivet og dermed også behov for at have adgang til de nyeste og bedste muligheder inden for efteruddannelse af erhvervsledere.

Eksamensformer, der træner lederskab
MBA in Leadership udemærker sig ved det globale islæt, med undervisere fra hele verden. En af dem er professor i ledelse og adm. direktør for BMC Global Ltd, Rakesh Sondhi, der står bag udformningen af den internationale masteruddannelse:

– I fremtiden er der brug for individuelle og atypiske ledere, der ikke blot fylder en rolle ud, men som agerer autentisk og med egne værdier og principper som drivkraft bag lederstilen. Derfor er fokus i den nye MBA in Leadership at arbejde med at udvikle den autentiske leder og stimulere nye adfærdsmønster i den personlige ledelsesstil, fortæller Rakesh Sondhi.

MBA in Leadership er med til at klæde ledere på i forhold til at skabe passion og opbygge karisma, og undervisningen henter blandt andet inspiration fra sportens verden. Derfor er også eksamensformen mere praksisorienteret.

– Som en naturlig del af eksamen bliver de studerende trænet i at være ledere. Eksamen kan eksempelvis være en film eller et rollespil, hvor de har en vanskelig samtale af den ene eller anden karakter, forklarer Jan Bagge.

Virksomhedsudvikling undervejs
MBA in Leadership er ikke udelukkende en 2-årig rejse, hvor deltageren udvikler sig som leder. Uddannelsen er designet til at involvere den virksomhed, lederen er ansat i, således at organisationen allerede undervejs i forløbet performer bedre.