I et ønske om at bevare serviceniveauet på en række af Køge Kommunes velfærdsområder, bringes muligheden for skattestigninger nu i spil. Et flertal i Økonomiudvalget har besluttet at indstille til byrådet, at Køge Kommune skal søge Indenrigs- og Boligministeriet om at kunne hæve indkomstskatten.

Foto ABW

Køge Kommune vokser – flere børnefamilier og flere borgere generelt flytter til kommunen i disse år. Befolkningstilvæksten betyder, at der bliver flere børn der har brug for en plads i daginstitution og skole, ligesom flere ældre har brug for hjælp.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Bent Sten Andersen (løsgænger) indstiller på den baggrund til byrådet, at der skal sendes en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om at kunne sætte indkomstskatten op med 0,65 procentpoint.

Ønsket om skattestigning vil betyde, at Køge Kommune på beskatningsgrundlag kommer på niveau med landsgennemsnittet, og vil modsvare behovet for at udbygge kommunens fysiske rammer, ligesom det nuværende serviceniveau i vid udstrækning vil kunne bibeholdes. Pt. står byrådet over for en opgave i forbindelse med årets budgetproces, hvor der skal spares penge på tværs af hele kommunen, og en eventuel skattestigning vil kunne aflyse en del af de sparekrav, som ellers skal gennemføres fra 2023.

– Vi ønsker alle de bedste rammer for vores børn, for samfundets ældre og for alle dem ind i mellem, som også er en kommunes ansvar. Køge Kommune er i dag en lavbeskatningskommune – og et flertal i Økonomiudvalget er enige om, at det ikke hænger sammen med de krav til udvikling, vi oplever. Køge skal stadig være en kommune, hvor nye borgere har lyst til at slå sig ned, og hvor man som borger får en god service og den hjælp, man har brug for Derfor har flertallet besluttet, at en skattestigning den mest fornuftige løsning, siger borgmester Marie Stærke.

Sidste gang skatten blev hævet i Køge Kommune var i 2010, hvor grundskyldspromillen (skat på værdien af egen bolig) blev sat op. I dag er Køge Kommune en lavbeskatningskommune, set i forhold til andre vækstkommuner. Køge Kommune har således ingen dækningsafgift, som er en særskat, kommunen kan pålægge erhvervsvirksomheder. Boligejerne betaler en lavere grundskyld end den gennemsnitlige kommune i Region Sjælland, ligesom personskatten i Køge Kommune også er lavere.

Gennem en skattestigning bliver det muligt at holde niveauet på den borgernære velfærd, samtidig med at den ekstraordinære situation i forhold til stigende udgifter håndteres.

Det er som nævnt Indenrigs- og boligministeriet der beslutter, hvilke kommuner, der kan hæve skatten. Kommuner, der ønsker at hæve skatten, skal opfylde en række kriterier – og på samme tid gælder, at for at én kommune kan hæve skatten, skal andre kommuner sætte skatten tilsvarende ned.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2022, og Køge Kommune får besked om hvorvidt en skattestigning bliver muligt inden udgangen af september måned.

Fakta om skat
Indkomstskatten i Køge Kommune er på 24,90 %, mens landsgennemsnittet ligger på 24,98 %. Kommunerne i Region Sjælland har en gennemsnitlig indkomstskat på 25,28%.

Grundskyld på almindelige ejendomme ligger i Køge Kommune på 21,038 promille, mens den gennemsnitligt for kommuner i Region Sjælland er på 25,657 promille.

Beskatningsgrundlag er en sammenvejning af grundskyld og indkomstskat.

Kilde.