Mens flere og flere unge får en ungdomsuddannelse, går det modsatte vej for unge, som lever med handicap. Derfor indleder Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd et projekt, som skal undersøge muligheden for at etablere en erhvervsskole for unge med funktionsnedsættelse i CAMPUS Køge.

Uddannelsesniveauet for unge med handicap er nedadgående i hele landet – faktisk er kun fire ud af ti unge med handicap i uddannelse eller job i Danmark. Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd har derfor afsat midler til at afdække behovet for en erhvervsskole til unge med handicap og samtidig undersøge muligheden for, at skolen bliver etableret i CAMPUS Køge.

– En kompetencegivende uddannelse er en vigtig adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Som det er i dag, er vi ikke dygtige nok til at hjælpe unge med handicap. Derfor ønsker vi i Arbejdsrådet at finde nye løsninger, så vi sikrer, at flere hjælpes igennem uddannelsessystemet, siger Mette Wigand Bode, som er formand for både Erhvervs- og Arbejdsmarkedsrådet og Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

Tilgængelighed i centrum
Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråds vision er at skabe en erhvervsskole, der er tilgængelig gennem hele uddannelsesforløbet – fra første vejledning til svendebrev. Målet er, at erhvervsskolen skal tiltrække unge fra en stor del af landet. Desuden er det planen på sigt at bygge handicapvenlige studieboliger.

– Vi vil skabe en skole, hvor barriererne for at lære minimeres gennem den nyeste viden inden for teknologi, pædagogik og hjælpemidler. Vores ambition er, at de unge får hjælp til at træffe valg, som gør, at de efterfølgende har succes i erhvervslivet. Erhvervsskolen skal også være et sted, hvor det er let at skabe varige sociale relationer og et godt netværk. Derfor er det en spændende vision at skabe en erhvervsskole, som kan bygge bro mellem de unge med funktionsnedsættelser og erhvervslivet, siger Lars Kunov, formand for Køge Kommunes

Handicapråd og medlem af Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.
Ideoplægget bag erhvervsskolen kommer oprindeligt fra Nordvestsjællands Erhvervsskoler- og Gymnasier. I den kommende tid inviterer Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd uddannelsesinstitutioner, handicaporganisationer, Køges handicapråd og andre interessenter til at samarbejde om løsningerne.

Fakta om KKA
Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd er nedsat af Køge Byråd og rådgiver kommunen om beskæftigelsesindsats samt tager initiativer til at prøve nye veje til et velfungerende lokalt arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedsrådets elleve medlemmer er udpeget af erhvervsorganisationer, faglige organisationer, handicaporganisationer, uddannelsesinstitutioner og Køge Byråd.

Læs pressemeddelelsen her. 

Foto ABW