Der er sat skub i udrulning af fjernvarme i såvel Køge Kommune som i resten af landet. Nogle står til at få fjernvarmen ganske snart, mens andre må væbne sig med mere tålmodighed.

Foto ABW

Efterspørgslen på fjernvarme har nemlig skabt et betydeligt pres på ressourcerne i form af både mandskab og materialer. Samtidig er der områder, hvor der er for langt imellem ejendommene til, at fjernvarme er en løsning. Men der er alternativer til alle, der i dag opvarmer med enten naturgas eller olie – og det får borgerne brev om i deres e-boks i disse dage.

– Der er heldigvis en stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger, som typisk også er billigere. Det er vigtigt for os at få præsenteret løsningerne, så de er tilpasset den situation, ejerne står i. Derfor sender vi forskellige breve ud alt afhængig af, om man står til at blive koblet på den eksisterende fjernvarme eller om man med fordel kan orientere sig mod mere lokale løsninger, siger borgmester Marie Stærke.

Nogle ejendomme ligger altså inden for det område, hvor fjernvarmen bliver udrullet i løbet af de kommende år, mens andre ligger uden for.
Der er i dag hele tre byer, hvor der ikke er planer for fjernvarme fra et allerede etableret fjernvarmeselskab, der er gået sammen om at etablere lokale fjernvarmeselskaber – nemlig Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby – initiativer, som Køge Kommune aktivt støtter op om.
Ejendomme, der ligger i områder, hvor der ikke forventes at komme fjernvarme på noget tidspunkt, kan finde beskrivelser af andre mere bæredygtige opvarmnings-alternativer i brevet i deres e-boks.

Varmeplan og kommende arrangementer
Hvilke ejendomme, der hører til i hvilke kategorier, fremgår også at den varmeplan, som er vedtaget af byrådet, og som kan læses på Køge Kommunes hjemmeside.
I breve er der også et link til en side med offentligt tilgængelige oplysninger om den respektive borgers ejendom, så ejerne har de bedste forudsætninger i valget af opvarmningstype.

I den kommende tid vil der blive afholdt arrangementer, der kan inspirere til fælles varmeløsninger i landsbyer – arrangementerne vil blive annonceret i pressen og på Køge Kommunes hjemmeside.

Områder under udvikling kan fortsat søge tilskud
Varmeplanen tilpasses løbende med de lokalområder, der er under udvikling til at blive fjernvarmeområder. På den måde sikres det, at en udpegning af et område som fjernvarmeområde ikke hindrer, at der fortsat kan søges tilskud til fx varmepumper. Dette gælder dog ikke for områder, hvor der planlægges for fjernvarme allerede i 2023.

Varmeplanen kan findes her
Har du brug for information om varmeplanen, så kontakt endelig tmf@koege.dk

Kilde.