En del af de eksisterende træer langs Nørre Boulevard i Køge by mistrives eller er gået helt ud. Så nu plantes der nye træer på strækningen.

Træerne langs Nørre Boulevard i Køge by mistrives og en del af dem er gået helt ud. Så nu har Køge Kommune beslutte at fælde dem og i stedet plante nye træer. Udskiftningen er 2. etape i arbejdet med fornyelse af vejtræerne. Der bliver tale om 14 nye træer i en blanding af eg og platantræer.

Arbejdet med at erstatte træerne starter i uge 49.

Kilde.

Foto ABW