Fremtidens kultur- og idrætsfaciliteter, et lettere foreningsliv, bibliotekernes rolle, værtskabet for større events og understøttelse af både elite- og breddeidræt. Det er de fem områder, som en helt ny visionsplan udpeger for arbejdet med og udviklingen af kultur- og idrætsområdet i Køge Kommune i den resterende del af byrådsperioden.

Hvilke kultur- og idrætsfaciliteter er der behov for i fremtidens Køge Kommune? Hvordan kan det blive lettere at være forening? Hvilken rolle skal KøgeBibliotekerne have fremover – og hvordan kan kommunen bedst understøtte arbejdet med eliteidrætten samtidig med, at breddeidrætten udvikles?

Det er – sammen med ambitionerne om at tiltrække og fastholde større kultur- og idræts-events – de fokusområder, som Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune har besluttet at arbejde målrettet videre med fra begyndelsen af 2023 og den indeværende byrådsperiode ud.

– Vi skal sørge for at vores kultur- og idrætsområde får de bedste betingelser i udviklingen til fremtidens efterspørgsel – det skal vores nye visionsplan være med til at støtte op om. Vi har som politikere nogle visioner, som forløses bedst i samspil med brugere, borgere, foreninger og interessenter. Jeg glæder mig til arbejdet med at realisere planen, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Ken Kristensen.

Faciliteter, foreninger og biblioteket
En del af visionsplanen handler om fremtidens kultur- og idrætsfaciliteter – et arbejde som indledningsvis retter sig mod idrætten og omfatter såvel status over de eksisterende faciliteter som en afdækning af fremtidige behov. Senere vil følge en lignende analyse på kulturområdet.

En anden del af planen handler om fortsat fokus på at gøre det let at være forening i Køge Kommune – et arbejde, som realiseres i tæt samspil med blandt andre Kultur- og Idrætsrådet.

Også bibliotekernes rolle er på dagsordenen med en granskning af KøgeBibliotekerne fremtid som demokratisk videns- og læringssted hvilken rolle skal biblioteket have i fremtidens lokalsamfund – hertil bibliotekets fremtidige placering eventuelt samtænkt med et kulturhus.

Derudover skal Kultur- og Idrætsudvalget arbejde videre med ambitionerne om Køge Kommune som vært for både store og mellemstore idræts- eller kulturevents på både internationalt, nationalt og regionalt plan.

Det sidste i rækken af planlagte temaer er, hvordan kommunen bedst understøtter foreningernes arbejde med eliteidrætten og samtidig understøtter udviklingen af breddeidrætten.

Den nye visionsplan betyder nye arbejdsgange for udvalget, som erstatter hver tredje af deres ordinære udvalgsmøder med fem temamøder i perioden marts 2023 og resten af byrådsperioden. Dertil bliver der lagt en række dialogmøder med relevante aktører.

– Ved at ændre måden, vi mødes og drøfter udviklingen på, sikrer vi et stærkere fokus på de fem visionsområder. Jeg glæder mig til at arbejde visionært og målrettet til gavn for både kulturen og idrætten i hele Køge Kommune, siger Ken Kristensen.

Foto ABW

Kilde.