I Nordea-fonden har vi en klar ambition om at støtte det foreningsliv, som knytter os sammen – med lokale aktiviteter og stærke fællesskaber, der hvor vi bor, i hele landet. Derfor støtter vi projekter der fremmer liv i det lokale.

Under fokusområdet ‘Liv i det lokale’ uddeles årligt 50 mio. kr. til mere end 1.500 lokale projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 200.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 10.000-40.000 kr., da vi vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet.

Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt. Husk at søge i god tid, da der går ca. tre måneder, fra I ansøger, indtil I får svar.

Med Liv i det lokale har vi fokus på at:

  • Støtte projekter og aktiviteter, som styrker fællesskabet i lokalområdet
  • Understøtte initiativer, som involverer mange og kommer mange til gode
  • Bidrage til lokale aktiviteter – over hele landet
  • Understøtte foreningslivet, frivilligheden og de lokale ildsjæle
  • Energioptimering – for eksempel varmepumper, solceller eller LED-lys.

Med andre ord – bidrage til at skabe endnu mere liv i det lokale.’

Læs mere

Læs mere på Nordeafondens hjemmeside

Foto ABW

Kilde.