Medarbejdere passer på miljøet: Spar Nord til kamp mod havfald langs de danske kyster Plastic, tomme flasker og emballage skæmmer de danske strande og havet omkring Danmark.

Det vil Spar Nord gøre en indsats for at ændre på. Derfor gør sender banken i uge 41 deres medarbejdere ud på strandene for at indsamle havfald – flere steder i samarbejde med folkeskoleelever og foreninger. Med initiativet medvirker Spar Nord til at passe på det lokalsamfund, som banken er en vigtig del af. Der bliver skyllet alt for mange tomme dåser, plasticrester og andet affald ind på de danske strande. Det er en trussel mod miljøet, dyreliv og naturområder, og det er årsagen til, at Spar Nord i uge 41 går aktivt ind i kampen for at passe på miljøet ved at lade deres cirka 1.600 medarbejdere være havmiljøvogtere. Spar Nord bidrager på den måde til Søværnets kampagne – Havmiljøvogterne – som netop har til formål at indsamle havfald, som er en fællesbetegnelse for det affald, der ligger langs kysterne.

Hvert år bliver der indsamlet omkring 500 tons havfald i forbindelse med kampagnen, som får stor opbakning fra Spar Nord. I samarbejde med blandt andet folkeskoler og foreninger vil medarbejderne i Danmarks 5. største bank gøre en væsentlig indsats for at passe på miljøet.

– Affaldet i og omkring havene er et stort problem for ikke kun miljøet, men også for dyrelivet, og det vil vi gerne gøre en indsats for at ændre på. Samtidig har vi en personlig interesse i at passe godt på de mange lokalsamfund, som vi og vores medarbejdere er en del af. Ved at indgå i Søværnets kampagne, som er et fantastisk godt initiativ, kan vi bidrage til at gøre en forskel for os selv og kommende generationer, forklarer ESG Officer i Spar Nord Ninna Holch.

Spar Nord har arrangeret indsamlinger 25 forskellige steder i landet i forbindelse med dette års kampagne. For eksempel har banken inviteret folkeskoleelever fra Frederikshavn, Nyborg og Køge til at samle havfald ved strandene i deres lokalområder. Med deres deltagelse er eleverne og alle andre havmiljøvogtere gode eksempler for andre, der færdes på strandene, ved havnene og på havet.

Større fokus på havfald
Ifølge Søværnet kan havmiljøvogterne se, at gæster ved strandene er blevet bedre til at benytte skraldespandene på strandene eller tage affaldet med sig, for mængden af affald, der smides direkte på strandene, er faldet i de seneste år. Derfor er langt den største del af det havfald, der ligger på strandene, skyllet i land fra havet. Et vigtigt mål for Spar Nords deltagelse i indsamlingen er netop at skabe større fokus på problemstillingen.

– Med vores deltagelse kan vi forhåbentlig medvirke til at skabe opmærksom om problemet med havfald og øge bevidstheden om, at vi alle kan gøre en indsats for at passe på miljøet og skabe en mere bæredygtig fremtid for os selv og kommende generationer. Derfor er det også så vigtigt for os at få folkeskoler og lokale foreninger til at deltage, fordi det er vigtigt for os at bringe budskabet om, at man aldrig skal smide affald i naturen, videre til børn og unge. At vi alle har et valg, når vi færdes i naturen, og at vi hver især kan bidrage til at gøre en forskel, siger Ninna Holch.

På landsplan deltager flere end 29.000 frivillige i Havmiljøvogterkampagnen i år. Det er en stigning på omkring 1.500.

Pressefoto